en
pl
home

Zasady wstępu dla zorganizowanych grup szkolnych/studenckich POL-ECO SYSTEM 2017

19 października* zapraszamy uczniów oraz studentów  do zwiedzenia ekspozycji targowej

*(Dzień 19.10 – czwartek -  jest dniem dla szkół na targach POL-ECO SYSTEM 2017)

Dla zorganizowanych grup szkolnych i studenckich wstęp 16 PLN / os. (także dla opiekuna grupy). Warunkiem wstępu jest wypełnienie formularza - kliknij w button - 

formularz_button.png

Prosimy o staranne wypełnienie listy (podanie: nazwy szkoły, imion i nazwisk uczniów/studentów i opiekunów, a także numerów legitymacji szkolnych/studenckich)

i podpisanie listy uczestników przez dyrektora szkoły/dziekana wydziału, a następnie zgłoszenie się z oryginałem listy do Opiekuna Klienta (stanowiska będą zlokalizowane przy informacji we wszystkich czynnych holach wejściowych na teren targów). Nie jest wymagane wcześniejsze zgłaszanie grup telefonicznie.

Godziny otwarcia terenów targowych dla grup szkolnych

Czwartek (19.10): 09:00 - 16:00 - dzień otwarty dla szkół

Godziny otwarcia kas dla grup szkolnych

Czwartek (19.10): 08:30 - 15:00 - dzień otwarty dla szkół

Osoba kontaktowa: anna.przygockaat mtp.pl

[ Wstecz ]