en
pl
home

29-03-2017

OZE – dobra energia dla przyszłości

Większość dachów w przyszłości będzie miała kolor niebieski.Dlaczego?Ponieważ będą na nich panele słoneczne.Asfaltowe drogi, dzisiaj arterie komunikacyjne, staną się źródłem energii.Ze stacji paliw stopniowo, ale zdecydowanie wypierane będą dystrybutory z benzyną i olejem napędowym, a pojawią się stacje energii elektrycznej.Tak postrzegają przyszłość inżynierowie i przedsiębiorcy biorący udział w konferencji „Dobra Energia”.

więcej

28-03-2017

NFOŚiGW: ponad 76 mln zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł aż 9 umów o dofinansowanie projektów na termomodernizację budynków użyteczności publicznej.Koszt przedsięwzięć to ponad 103mln zł, z czego unijne dotacje w ramach podziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 razem przekroczą kwotę 76mln zł.

więcej

22-03-2017

ZIELONE ŚWIATŁO DLA WODNYCH AUTOSTRAD

3 marca 2017 prezydent Andrzej Duda uroczyście ratyfikował europejskie porozumienie o głównych śródlądowych drogach wodnych o znaczeniu międzynarodowym. To zielone światło dla zniszczenia przyrody największych polskich rzek, w tym Wisły, pod pozorem wypełniania unijnych zobowiązań odnośnie ograniczania emisyjności transportu – alarmuje WWF.

więcej

17-03-2017

Lasy Państwowe wkraczają na rynek dostaw biomasy

Zorganizowane 17.01.2017 przez firmę Biocontrol oraz Lasy Państwowe seminarium informacyjne na temat drewna energetycznego było nie tylko okazją do przedstawienia nowego projektu rozporządzenia Ministerstwa Środowiska w tej sprawie, ale również zapowiedzią strategicznego projektu LP, który oznacza wejście Lasów na rynek dostaw biomasy dla energetyki zawodowej.

więcej

14-03-2017

Michalski:Energetyka morska ma szansę częściowo zastąpić stare bloki węglowe

Zgodnie z wytycznymi UE do końca tej dekady 1/5 produkowanej w Polsce energii ma pochodzić z odnawialnych źródeł.Rząd powinien stworzyć kompleksową strategię rozwoju OZE i wskazać technologie, na których powinien się opierać miks energetyczny.

więcej

14-03-2017

Unijne dotacje na gospodarkę wodną

Prawie miliard złotych unijnego dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) otrzymały łącznie dwa projekty z obszaru gospodarki wodnej. Środki te przeznaczone będą na budowę zbiornika Racibórz i modernizację gospodarki wodno-ściekowej w Warszawie. Komisja Europejska wydała decyzje w sprawie dofinansowania 1 marca 2017 r.

więcej

27-02-2017

WICEMINISTER GAJDA: BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOWODZIOWE TO PRIORYTET

„Obecna sytuacja hydrologiczna wyraźnie pokazuje, że jeśli nawet stosunkowo niewielkie zagrożenia hydrologiczne powodują podtopienia, oznacza to, że stan infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo przeciwpowodziowe jest bardzo słaby.

więcej

20-02-2017

500 plus wspiera branżę złomową

"O ponad 100 proc. wzrosła ilość złomowanych pojazdów w stosunku do zeszłego roku" - informuje Olmet z Tarnowskich Gór, największa firma recyklingowa w południowej Polsce. Eksperci nie mają wątpliwości, że przyczynił się do tego rządowy program "500 plus".

więcej