en
pl
home

317 MLN ZŁ UNIJNEGO DOFINANSOWANIA

28.062017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano umowę na dofinansowanie dla projektu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu „Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony Miasta Kłodzka”. Celem Projektu jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla zabudowy mieszkaniowej doliny Nysy Kłodzkiej.

317 MLN ZŁ UNIJNEGO DOFINANSOWANIA NA OCHRONĘ PRZECIWPOWODZIOWĄ KOTLINY KŁODZKIEJ

Inwestycja zapewni ochronę przeciwpowodziową blisko 1250 mieszkańców. Projekt realizowany jest w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) i stanowi Etap I przedsięwzięcia pn. „Ochrona przeciwpowodziowa Kotliny Kłodzkiej”. Docelowo realizacja Etapu I oraz Etapu II zapewni łącznie ochronę ok. 6300 mieszkańców.

Koszt całkowity inwestycji to blisko 545 mln zł, w tym dofinansowanie unijne ponad 317 mln zł w ramach poddziałania 2.1.4 „Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych przyczyniających się do zmniejszenia skutków powodzi i suszy”, Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach projektu zostaną wybudowane cztery suche zbiorniki przeciwpowodziowe w lokalizacjach: Boboszów, Roztoki Bystrzyckie, Szalejów Górny i Krosnowice. Realizacja inwestycji rozpoczęła się 1 stycznia 2016 r. i potrwa do 31 grudnia 2021 r.

Więcej informacji: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1029,317-mln-zl-dla-kotliny-klodzkiej-na-zbiorniki-przeciwpowodziowe.html(link otwiera się w nowym oknie)

Źródło:https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/317-mln-zl-unijnego-dofinansowania-na-ochrone-przeciwpowodziowa-kotliny-klodzkiej/

2017-07-06
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact