en
pl
home

16-04-2018

Dofinansowanie z NFOŚiGW na działania ochronne dla jeziora Błędno i rzeki Obry

Dzięki unijnemu wsparciu finansowemu, przekazanemu przez NFOŚiGW, gmina Zbąszyń w województwie wielkopolskim podejmie działania ochronne na rzecz poprawy czystości wód jeziora Błędno i rzeki Obry. Oba akweny są bardzo cenne pod względem przyrodniczym i krajobrazowym.

więcej

11-04-2018

NFOŚiGW przekaże 200 milionów złotych na gospodarowanie wodami opadowymi

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdysponuje 200 milionów złotych z Funduszu Spójności na systemy gospodarowania wodami opadowymi w miastach. O dotacje będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego w terminie od 30 kwietnia do 31 sierpnia 2018 r.

więcej

22-03-2018

Współpraca 17 funduszy ochrony środowiska na nowych zasadach

O szykowanym programie dofinansowania termomodernizacji budynków prywatnych, o obszarach, w których pieniądze wciąż czekają na beneficjentów i o nowych relacjach między funduszami ochrony środowiska rozmawiamy z dr inż. Kazimierzem Kujdą, prezesem NFOŚiGW.

więcej

15-03-2018

160 milionów złotych unijnych dotacji na sieci ciepłownicze

Ponad 80km wybudowanych lub zmodernizowanych sieci ciepłowniczych w całej Polsce będzie efektem podpisanych dotychczas przez NFOŚiGW piętnastu umów o unijne dofinansowanie tego typu działań. A to jeszcze nie koniec, bo kolejnych jedenaście projektów czeka na przyznane dotacje. Rozdysponowanych zostanie w sumie aż 160 mln zł.

więcej

15-03-2018

W SENACIE O POPRAWIE JAKOŚCI POWIETRZA

Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska, uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Stanisława Karczewskiego, marszałka Senatu, pt. „Współpraca administracji rządowej i samorządowej - niezbędne narzędzie poprawy jakości powietrza w Polsce”.

więcej

15-03-2018

MINISTER KOWALCZYK NA POSIEDZENIU RADY EU DS. ŚRODOWISKA

Henryk Kowalczyk, minister środowiska, oraz Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej, wzięli udział w posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Środowiska (ENVI). Spotkanie odbyło się 5 marca 2018 r. w Brukseli.

więcej

15-03-2018

WICEMINISTER SŁAWOMIR MAZUREK O DZIAŁANIACH MŚ W OBSZARZE GOSPODARKI ODPADAMI

Kwestie dotyczące zagospodarowania odpadów były głównym tematem spotkania z udziałem Sławomira Mazurka, wiceministra środowiska, z przedstawicielkami samorządów z województw wielkopolskiego i lubuskiego.

więcej

28-02-2018

PIERWSZE SPOTKANIE ZESPOŁU DS. ORGANIZACJI KONFERENCJI COP24

Henryk Kowalczyk, minister środowiska, otworzył 27 lutego 2018 r. pierwsze spotkanie międzyresortowego zespołu ds. organizacji Konferencji COP24. Jego zadaniem jest koordynacja działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 24. sesji największej i najważniejszej globalnej konferencji ONZ dotyczącej polityki klimatycznej.

więcej
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact