en
pl
home

14-02-2018

NFOŚiGW zaprasza na szkolenie

Dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. I Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Poddziałanie 1.3.1: Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

więcej

14-02-2018

Remondis wywiezie odpady z całego Poznania i okolic. Jest oficjalna decyzja

Związek GOAP poinformował, że decyzją Krajowej Izby Odwoławczej spółka Remondis Sanitech zajmie się odbiorem odpadów w sześciu dodatkowych sektorach Poznania. Remondis wygrał przetarg, ale został on zaskarżony do KIO przez rywala tej spółki – firmę Komunalnik z Wrocławiu.

więcej

08-02-2018

REJESTR - BDO JUŻ DOSTĘPNY

Od 24 stycznia 2018 r., pod adresem www.bdo.mos.gov.pl, działa rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Jest on pierwszą funkcjonalnością Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Za jego prowadzenie odpowiedzialni są marszałkowie województw.

więcej

08-02-2018

NFOŚiGW po raz trzeci ogłasza nabór na innowacyjne technologie środowiskowe

Od 19.02-29.06 2018r. będzie trwał III nabór wniosków o dofinansowanie programu Sokół. Propozycje wdrożenia innowacyjnych tech. środowiskowych, które mają służyć ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji tech.– konsultacje podczas szkolenia już 6 marca.

więcej

06-02-2018

Rząd przyjął Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Do końca 2020 r. w Polsce ma powstać m.in. 6 tys. punktów ładowania samochodów elektrycznych. Do tego gminy będą mogły ustanowić strefy czystego transportu (co będzie się wiązało ze specjalną opłatą), a same pojazdy elektryczne zostaną zwolnione z akcyzy.

więcej

24-01-2018

Rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich zostało przyjęte

Krajowy Program Ochrony Wód Morskich, zgodnie z art. 61r ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne, określa m. in.:

więcej

22-01-2018

Wody Polskie mają nowego prezesa

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk powołał w środę Przemysława Dacę na stanowisko Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Poprzednio pełnił on funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Żeglugi Śródlądowej w MGMiŻŚ.

więcej

11-01-2018

Konferencja NFOŚiGW

Dla przedsiębiorstw ciepłowniczych, spółdzielni mieszkaniowych i dostawców technologii OZE. Systemy ciepłownicze współpracujące z odnawialnymi źródłami energii i magazynami ciepła będą tematem branżowej konferencji, na którą 17 stycznia br. zaprasza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

więcej
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact