en
pl
home

Bioelektra Group - polska technologia przetwarzania odpadów w trosce o środowisko

Polska firma stworzyła innowacyjną technologię zagospodarowania odpadów komunalnych, polegającą na ich sterylizacji i automatycznym sortowaniu na czyste frakcje. Odzysk surowców wtórnych ze śmieci na wysokim poziomie minimalizuje potrzebę składowania i znacząco ogranicza ślad węglowy.

Cel firmy

Znaczące zanieczyszczenie środowiska naturalnego i rosnąca ilość odpadów stanowi aktualny problem współczesnego świata. Głównym celem Bioelektry jest ochrona środowiska poprzez redukcję potrzeby składowania odpadów, a także zminimalizowanie materiałów i energii potrzebnych do wydobycia surowców naturalnych.

RotoSTERIL

To opracowana w Polsce, opatentowana technologia wykorzystująca proces mechaniczno- cieplnego przetwarzania odpadów (MCP). Metoda ta opiera się o niezwykle efektywny proces, w trakcie którego odpady komunalne poddane są sterylizacji w urządzeniu RotoSTERIL BEG7000. Następnie realizowany jest etap automatycznego sortowania odpadów na poszczególne frakcje w celu odzyskania surowców i ich ponownego wykorzystania.

„RotoSTERIL znacząco ogranicza ślad węglowy i redukuje emisję gazów cieplarnianych (CO2 oraz metanu) poprzez maksymalizację odzysku w kierunku recyklingu oraz zatrzymanie procesów biologicznych we frakcji organicznej. Nasza technologia precyzyjnie oddziela surowce: czyste szkło, plastiki i metale, które idealnie nadają się do recyklingu oraz czystą, suchą frakcję organiczną. Tym samym, minimalizowana jest potrzeba składowania odpadów oraz oszczędzane są materiały i energia potrzebne do wydobycia surowców naturalnych. Zapewnia to kumulatywny efekt spadku emisji dwutlenku węgla” – powiedział Jarosław Drozd, Prezes Zarządu Bioelektra Group.

Technologia RotoSTERIL już dziś spełnia wymogi Ministra Środowiska dotyczące gospodarki odpadami, przyjęte do 2020 roku (w tym wysokie poziomy recyklingu, zakaz składowania frakcji biodegradowalnej i wysokoenergetycznej). Co więcej technologia wypełnia normy minimalnego poziomu recyklingu, których od krajów członkowskich oczekuje Unia Europejska w roku 2030. Poziom ten wynosi 65%, przy czym UE zastanawia się nad podniesieniem go do 70%. Dla większości krajów jest to poziom nie do osiągnięcia tradycyjnymi metodami, bez gigantycznych nakładów na system zarządzania odpadami. Nasza technologia pozwala na osiągniecie tych norm przy obecnych kosztach lub czasami nawet je obniżając”.

Rozwiązanie Bioelektra Group wciela w życie ideę gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy), dzięki czemu wychodzi naprzeciw nawet najbardziej wyśrubowanym wymaganiom europejskim. Jako jedyna metoda na świecie pozwala na wykorzystanie frakcji biodegradowalnej w odpadach i jej ponowne zastosowanie do produkcji materiałów budowlanych, nawozów lub procesów energetycznych. Dzięki niskim kosztom operacyjnym i wysokiej efektywności może być zastosowana na całym świecie. Technologia Bioelektry jest unikalna, ponieważ praktycznie w 100% wypełnia zasady ekonomii cyrkularnej.

Każdy etap procesu technologicznego jest przyjazny dla środowiska i okolicznych mieszkańców. Podczas przetwarzania odpadów nie dochodzi do emisji przykrych zapachów – pozwala to zbliżyć zakład do źródła odpadów, co minimalizuje koszty ponoszone na logistykę i transport odpadów. Rozwiązanie to jest korzystne również z punktu widzenia lokalnych społeczności, może być stosowane do każdego rodzaju odpadów segregowanych lub niesegregowanych i pozwala na obniżenie kosztów systemu zarządzania odpadami. Instalacja podczas eksploatacji nie jest uciążliwa dla otoczenia, więc jest łatwiej akceptowana niż tradycyjne sposoby przetwarzania śmieci. System jest modułowy, przystosowany do współpracy z istniejącymi technologiami – zarówno z bardzo prostymi instalacjami, jak i zaawansowanymi rozwiązaniami termicznego przekształcania odpadów. Instalacja może powstać szybko, jest ekologiczna i efektywna kosztowo oraz skalowalna – moc przerobowa pojedynczego modułu wynosi 10 000 ton na rok. Bioelektra Group prowadzi obecnie zaawansowane rozmowy na kilkunastu rynkach świata - wszędzie tam, gdzie poszukiwane są ekologiczne innowacje, poprawiające komfort życia mieszkańców.

Proces przetwarzania odpadów w technologii RotoSTERIL

Przyjęcie niesegregowanych odpadów i ładowanie do komory autoklawu RotoSTERIL BEG7000

Proces zachodzi w temperaturze ok. 120-150°C i pod ciśnieniem do 5 bar przez ok. 3h – parametry procesu zależą od morfologii odpadu

Wyładowanie wsadu i stabilizacja temperaturowa

Efekty sterylizacji:

- Redukcja masy odpadów o 15% (odparowanie sterylnej pary podczas stabilizacji temperaturowej)

- Redukcja objętości 4-5 razy

- Pozbycie się przykrego zapachu odpadów, zabicie patogenów, zmiana właściwości frakcji organicznej ulegającej biodegradacji

- Plastik, szkło i metale są czyste i pozbawione farby, etykiet, etc.

Przekazanie wysterylizowanego odpadu na zespół separatorów i przesiewaczy

Efekty:

- Całkowite oddzielenie frakcji organicznej ulegającej biodegradacji oraz frakcji nieorganicznych

- Czyste surowce wtórne kierowane są do recyklingu

 

www.bioelektra.pl
Źródło:http://ewit.pl/?p=gospodarka_odpadami&typ=news&id=1394

 

2017-04-13
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact