en
pl
home

Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności w Polsce.

Wprowadzenie na szeroką skalę floty pojazdów elektrycznych będzie bezpośrednio oddziaływało na życie polskich obywateli oraz na funkcjonowanie różnych sektorów polskiej gospodarki. Największy wpływ będzie miało na krajowy sektor elektroenergetyczny, oddziałując na wszystkie jego podsektory: wytwórczy, przesyłowy i dystrybucyjny.

Pozytywny wpływ elektromobilności będzie widoczny w miastach, głównie dużych aglomeracjach, gdyż spowoduje obniżenie poziomu zanieczyszczenia powietrza i hałasu, co będzie miało bezpośredni efekt w postaci poprawy zdrowia mieszkańców.

Celem niniejszego projektu jest wsparcie rozwoju elektromobilności w Polsce oraz kompleksowa analiza wpływu wprowadzania na szeroką skalę floty samochodów elektrycznych w ujęciu środowiskowym oraz technicznym.

Już 17.10.2017 r. rozpoczynają się w Poznaniu Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM, odbywające się pod honorowym patronatem Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko. Hasło przewodnie tegorocznej edycji to „Gospodarka obiegu zamkniętego dla człowieka i przyrody”.

Podczas trwających od 17 do 19.10.2017 r. targów POL-ECO SYSTEM ważne miejsce zajmą debaty eksperckie. Jednym z tematów będzie elektromobilność, która stanowi połączenie odnawialnych źródeł energii z transportem o napędzie elektrycznym, dzięki czemu ogranicza tzw. niską emisję, a co za tym idzie także problem smogu.

Debata ekspercka poświęcona elektromobiloności odbędzie się 18 października, w ramach Polsko – Norweskiego Dnia,  organizowanego przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy wraz z Ambasadą Królestwa Norwegii. Program sesji pn. „Innowacyjne rozwiązania systemowe w obszarze elektromobilności” przesyłamy w załączeniu zaproszenia.

Debata dotycząca elektromobilności będzie okazją do wymiany doświadczeń na szczeblu międzynarodowym oraz dyskusji w ramach realizowanego przez IOŚ-PIB projektu „Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności w Polsce”. Wydarzenia w ramach Polsko – Norweskiego Dnia  rozpoczynają się w Pawilonie 10, natomiast na debatę dotyczący elektromobilności zapraszamy o godzinie 13:00 do pawilonu 15, sala EKOSFERA (teren MTP).

Zapraszamy również Państwa do odwiedzenia naszego stoiska nr 44 – pawilon 5A. Stoisko poświęcone Projektowi „Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności w Polsce”.

Partnerami w projekcie są następujące instytucje:

Instytut Ochrony Środowiska – PIB: koordynator projektu

Instytut Elektroergetyki Politechniki Warszawskiej

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej

Instytut Elektroenergetyki Politechniki Częstochowskiej

Green Business Norway

Czas realizacji: kwiecień 2017r – listopad 2017r

Zadania w projekcie:

Projekt został podzielony na trzy kategorie działań:

zadania naukowo-wdrożeniowe,

zadania studialno-wdrożeniowe,

zadania promocyjno-informacyjne.

W ramach zadań naukowych zostaną wykonane następujące działania:

Przygotowanie kilku możliwych scenariuszy rozwoju elektromobilności.

Wykonanie analiz rozpływowych systemu elektroenergetycznego oraz określenie nowych poziomów mocy i energii generowanych oraz przesyłanych.

Zdiagnozowanie potencjalnych ograniczeń technicznych istniejącej infrastruktury przesyłowej KSE.

Rozpoznanie możliwych interakcji pomiędzy rozproszoną infrastrukturą ładowania a KSE.

Analiza wpływu wzrostu generacji rozproszonej (OZE) na infrastrukturę KSE.

Ocena potencjalnego poziomu zmian emisji zanieczyszczeń podsektora wytwórczego i podsektora transportu samochodowego.

Modelowanie środowiskowe dotyczące rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

W ramach zadań studialno-wdrożeniowych zostaną przygotowane:

Metodyki działań wspierających rozwój elektromobilności dla administracji rządowej na poziomie ogólnokrajowym, poziomie regionalnym/lokalnym. Analiza efektu wpływu na zdrowie ludzkie, w szczególności dla większych aglomeracji i miast. Opracowanie metodyk rozmieszczania punktów ładowania pojazdów elektrycznych dla transportu publicznego i indywidualnego. Analiza aspektów techniczno-ekonomicznych w zakresie rozwoju elektromobilności (transport oraz infrastruktura ładowania) dla wybranych miast.

Do działań mających promować ideę elektromobilności można zaliczyć:

Ogólnokrajowa kampania promocyjna i informacyjna.

Wybudowanie publicznie dostępnych punktów szybkiego ładowania na terenie IOŚ-PIB oraz Politechniki Częstochowskiej zasilanych energią z OZE.


Program jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL04 – „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

 

2017-10-11
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact