en
pl
home

Ministerstwo Środowiska na Targach POL-ECO SYSTEM

„Gospodarka obiegu zamkniętego – dla człowieka i przyrody” to hasło tegorocznej edycji targów, która odbędzie się w dniach 17-19.10.2017 r. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Minister Środowiska.

W targach wezmą udział przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Środowiska:

 • prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa
 • Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
 • Andrzej Konieczny, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
 • Mariusz Gajda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

Wśród zaproszonych gości znajdują się m.in przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz jednostek resortu środowiska, takich jak Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej czy Lasy Państwowe.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ, ang. circular economy) to koncepcja gospodarcza, zgodnie z którą produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe. Idea ta uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia produktu, począwszy od jego projektowania, poprzez produkcję i konsumpcję, aż po zbieranie odpadów oraz ich zagospodarowanie. Istotnym jest, aby wytworzone odpady były traktowane jako surowce wtórne, a nie jako ostatni etap cyklu życia produktu.

Polska jest przykładem realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, rozumianej jako wzrost gospodarczy powiązany z racjonalnym wykorzystaniem zasobów przyrodniczych. Dobro człowieka i kształtowanej przez niego przyrody jest także celem gospodarki obiegu zamkniętego.

Konkurs „Produkt w obiegu”

Podczas gali rozpoczęcia targów POL-ECO SYSTEM zaplanowane jest wręczenie nagród we konkursie Ministra Środowiska „Produkt w obiegu”. Konkurs przeznaczony był dla producentów, projektantów, dystrybutorów, usługodawców, którzy swoimi produktami lub projektami, wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.

Celami konkursu były m. in. promocja i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu – p o zakończeniu użytkowania w jego pierwotnej formie, a także wspieranie producentów, projektantów, dystrybutorów, usługodawców, którzy swoimi produktami lub projektami, wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.

Panele eksperckie

W czasie targów POL-ECO SYSTEM zostaną zorganizowane panele dyskusyjne z udziałem kierownictwa Ministerstwa Środowiska oraz zaproszonych gości. W ciągu dwóch dni (17 i 18.10.2017 r.) zostanie zorganizowanych 14 paneli. Poruszone w ich czasie zostaną tematy takie jak gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) na terenach niezurbanizowanych oraz w miastach, polityka surowcowa państwa, dno oceaniczne, geotermia, uciążliwość odorowa, budownictwo drewniane, ekomobilność, ekoinnowacje, leśne gospodarstwa węglowe czy gospodarka łowiecka.

 

 

Dzień pierwszy 17.10.2017 r. (wtorek)

godz. 12.20 – 13.00

 • główny panel Obieg zamknięty: teoria i praktyka

Moderator: Magda Gosk, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Środowiska

Panel z udziałem prof. dr. hab. Mariusza Oriona Jędryska, sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Geologa Kraju, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Sławomira Mazurka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Georga Kremlisa, Szefa Oddziału Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej i dr Helge Wendenburg, Dyrektor Generalnej ds. Gospodarki Wodnej i Ochrony Zasobów,  Ministerstwa Ochrony Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów, Republiki Federalnej Niemiec

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ, ang. circular economy) to koncepcja gospodarcza, zgodnie z którą produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe. Idea ta uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia produktu, począwszy od jego projektowania, poprzez produkcję i konsumpcję, aż po zbieranie odpadów oraz ich zagospodarowanie. Istotnym jest, aby wytworzone odpady były traktowane jako surowce wtórne, a nie jako ostatni etap cyklu życia produktu.

godz. 13.20 – 15.50 równoległe panele:

 • Polityka surowcowa

Moderator panelu: Andrzej Bęben

Panel z udziałem prof. dr. hab. Mariusza Oriona Jędryska, sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Geologa Kraju, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa

 • GOZ na terenach niezurbanizowanych

Moderator panelu: Szymon Kościerzyński, Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska wspiera transformację w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego – we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wdrożono pilotażowy projekt, w którym udział bierze 5 gmin. Projekt stanowi krok w realizacji zasad gospodarki o obiegu zamkniętym na obszarze całego kraju.

 • GOZ Miasto

Moderator panelu: Piotr Czarnocki, Ministerstwo Środowiska

 • Dno oceaniczne: aspekty prawne i środowiskowe

Moderator panelu: Andrzej Przybycin, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki

Panel z udziałem prof. dr. hab. Mariusza Oriona Jędryska, sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Geologa Kraju, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa

 • Uciążliwość odorowa

Moderator panelu: Leszek Karski, Inspekcja Ochrony Środowiska

 • Kierunki gospodarki odpadami w drodze do GOZ

Moderator panelu: Magda Gosk, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami MŚ

Podczas panelu przewidziana jest dyskusja temat selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ograniczanie stosowania lekkich toreb z tworzyw sztucznych oraz planowanych zmian w tzw. Pakiecie odpadowym.

 • Budownictwo drewniane szansą na nowoczesne i ekologiczne domy w Polsce

Moderatorzy panelu: Daniel Kamiński, Joanna Zdanowska, Ministerstwo Środowiska

Tematem panelu będą zagadnienia związane z budownictwem drewnianym. Konstrukcje drewniane akumulują węgiel, korzystnie wpływając na środowisko i ochronę klimatu. Dodatkowo, drewno niesie najniższy ślad węglowy w porównaniu z innymi materiałami budowlanymi – do produkcji drewna nie są wymagane wysokoenergetyczne paliwa kopalne, jak w przypadku cegły, stali czy plastiku.

Dyskusja będzie dotyczyła faktów i mitów na temat budownictwa drewnianego. Eksperci wykażą, że  projekty domów z drewna cieszą się coraz większą popularnością wśród osób, które decydują się na budowę, a współczesne technologie zapewniają wysoki komfort użytkowy, energooszczędność, trwałość oraz nowoczesny wygląd.

Promocja budownictwa drewnianego wpisuje się w realizację polityki klimatycznej prowadzonej przez resort środowiska. Jednocześnie sprzyja rozwojowi obszarów wiejskich, tworząc nowe miejsca pracy.

 • Ciepło Ziemi – geotermia i geotermika

Moderator panelu: prof. Beata Kępińska, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Na obszarze Polski udokumentowano 26 złóż wód termalnych oraz 30 złóż wód o charakterze leczniczym i termalnym. Powszechność występowania oraz odnawialność energii geotermalnej,a także brak zależności od zmieniających się warunków klimatycznych, dają możliwość wykorzystania potencjału geotermalnego w szeregu instalacjach m.in. do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej, zastosowania w rolnictwie, balneoterapii i rekreacji. Obecnie w Polsce działa kilka ciepłowni geotermalnych: Bańska, Pyrzyce, Mszczonów, Uniejów, Stargard.

 

Dzień drugi 18.10.2017. r. (środa)

godz. 10.00. – 13.30

 • Nowe Prawo wodne: 1. Opłaty za usługi wodne  jako element zrównoważonego gospodarowania wodami 2.           System zgód wodnoprawnych

Moderator panelu: Joanna Kopczyńska, Zastępca Dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych, Ministerstwo Środowiska

Panel z udziałem Mariusza Gajdy, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska

Wprowadzenie nowego Prawa wodnego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków wobec Unii Europejskiej oraz zapewnienia racjonalnego gospodarowania wodami i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Nowe Prawo wodne przyczyni się m.in. do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Polsce. Ustawa przewiduje także utworzenie jednolitej struktury służb gospodarki wodnej na terenie całego kraju - Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. W imieniu Skarbu Państwa będzie ono pełniło rolę gospodarza na wszystkich wodach publicznych.

 • Polski pomysł na neutralność klimatyczną – leśne gospodarstwa węglowe

Moderator panelu: prof. dr hab. Jacek Hilszczański, Instytut  Badawczy Leśnictwa

Panel z udziałem Andrzeja Koniecznego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska

Lasy Państwowe rozpoczęły realizację pilotażowego projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych (LGW), wypełniając tym samym międzynarodowe zobowiązania w zakresie polityki klimatycznej oraz założenia Polityki Leśnej Państwa.

Celem projektu jest zwiększenie pochłaniania dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych (m.in. podtlenku azotu, metanu) przez lasy w efekcie działań dodatkowych w leśnictwie. Przyczyni się to do kompensowania wzrostu CO2 powodowanego rozwojem gospodarczym.

Projekt obejmuje symultaniczne prowadzenie wielu działań, które można podzielić na zabiegi zmierzające bezpośrednio do zwiększenia wychwytywania CO2 oraz na czynności związane z ewidencją i obrotem jednostkami dwutlenku węgla. Równolegle doskonalone będą metody określania i ewidencji pochłanianego atmosferycznego CO2.

godz. 12.00 -13.30

 • Jakość powietrza

Moderator panelu: Roman Głaz, naczelnik wydziału ds. ochrony powietrza, Departament Ochrony Powietrza i Klimatu, Ministerstwo Środowiska

Panel ma na celu przybliżenie zagadnień związanych ze stanem powietrza w kraju i wyzwań stojących przed organami rządowymi i samorządowymi w walce ze smogiem. Podstawą skutecznych działań naprawczych jest przeprowadzenie właściwej diagnozy przyczyn przekraczania norm jakości powietrza oraz prognozowanie stanu powietrza w przyszłości.

Uczestnicy Panelu reprezentujący instytucje odpowiedzialne za realizację ww. zadań w trakcie dyskusji poinformują o już realizowanych oraz planowanych działaniach, które mogą skutecznie przyczynić się do rozwiązania problemu złej jakości powietrza w Polsce.

 • Ekonomiczne aspekty gospodarki łowieckiej

Moderator panelu: Diana Piotrowska, rzecznik prasowy Polskiego Związku Łowieckiego.

Panel z udziałem Andrzeja Koniecznego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska.

godz. 13.00 -17.00

 • Ekomobilność – w ramach realizacji projektu "Efektywność energetyczna poprzez rozwój elektromobilności w Polsce

Moderator panelu: dr inż. Krystian Szczepański Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego

W Polsce zainteresowanie elektromobilnością jest coraz większe, lecz dzieli nas znaczny dystans do czołówki europejskiej – krajów takich jak Niemcy, Anglia, Francja, Holandia oraz Norwegia. W każdym z nich zainstalowanych jest już po kilka tysięcy punktów ładowania, natomiast liczba samochodów elektrycznych waha od 80 tys. do 150 tys. W Polsce punktów ładowania jest około 150, natomiast samochodów elektrycznych jest niecałe dwa tysiące.

Celem projektu realizowanego przez Instytut Ochrony Środowiska jest między innymi rozpowszechnianie idei elektromobilności, przygotowanie metodyk wspierania jej rozwoju Polsce, analiza wpływu wprowadzenia floty samochodów elektrycznych na systemy elektroenergetyczne, jak również na zmiany środowiskowe. Analizie będzie podlegał również wpływ rozwoju elektromobilności na zdrowie ludzkie.

 

Informacja Prsaowa Ministerstwa Środowiska.

2017-10-11
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact