en
pl
home

NFOŚiGW zaprasza na szkolenie

Dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. I Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Poddziałanie 1.3.1: Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Konkurs nr POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17

Termin: 19.02.2018 r., godz. 9:00-15:30; rejestracja od godz. 8:30.

Miejsce: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa, sala 102.

Zakres szkolenia:

  • kryteria wyboru projektów,
  • procedury zawierania umów z wykonawcami,
  • wypełnianie wniosku i kwalifikowalność kosztów.

Zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego on-line (link przekierowujący).

Terminy zgłoszeń do dnia 14.02.2018 r. do godz. 15:00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Szkolenie jest bezpłatne, przewidywany poczęstunek dla uczestników.

UWAGA:

  • brak możliwości udziału w szkoleniu konsultantów (pracowników, ekspertów i in.)
  • w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu szkolenia.
cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,fe.jpg

Pliki do pobrania

program szkolenia 1.3.1 19.02.2018.pdf
program szkolenia 1.3.1 19.02.2018.pdf - (260,02 KB)Program szkolenia
Źródło: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1175,zapraszamy-przedstawicieli-instytucji-publicznych-na-szkolenie-w-ramach-dzialania-1-3-1-poiis-2014-2020.html
2018-02-14
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact