en
pl
home

Nowelizacja ustawy o odpadach uchwalona przez Sejm

Znowelizowana ustawa o odpadach i inspekcji ochrony środowiska wprowadza kilka zmian. Wprowadzono m. in. kaucję finansową, która ma zabezpieczyć samorządy przed porzucaniem odpadów.

 

Do głównych zmian, wprowadzonych procedowaną w ekspresowym tempie nowelizacją, zaliczyć można konieczność prowadzenia przez osoby, które magazynują odpady bądź zarządzają składowiskami wizyjnego systemu kontroli takich miejsc. Warunkiem jest prowadzenie monitoringu przez całą dobę. Wizyjny system kontroli musi pozwalać na identyfikacje przebywających na składowisku osób. Nie muszą być jednak monitorowane pomieszczenia np. gospodarcze.

Nowelizacja skraca możliwy czas magazynowania odpadów. Po zmianie prawa będzie to jeden rok, a nie jak obecnie trzy lata.

Zmienią się także zasady wwożenia odpadów do naszego kraju. Według nowych przepisów do Polski nie będzie można wwieźć odpadów w celu ich unieszkodliwienia, zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych. Nowe przepisy znacznie podnoszą opłaty za pozwolenie sprowadzenia do Polski odpadów z 1,4 tys. zł do 14 tys. zł.

Nowe przepisy wprowadzają kaucję, którą płacić będą firmy zajmujące się gospodarką odpadową. Kaucja ta może mieć formę gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, polisy ubezpieczeniowej albo depozytu.

Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o odpadach i inspekcji ochrony środowiska trafiła do Senatu.

2018-07-10
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact