en
pl
home

Pakiet ustaw odpadowych skierowany do komisji sejmowych

Posłowie zdecydowali o przekazaniu dwóch projektów ustaw: o odpadach i Inspekcji Ochrony Środowiska do prac w komisjach sejmowych. Posłowie uznali, że zmiany prawa są konieczne, by doszło do „uszczelnienia” i uporządkowania systemu gospodarki odpadami.

Obie znowelizowane ustawy zostały uznane przez rząd za pilne, co oznacza szybszy tryb prac w Sejmie, skrócenie do 14 dni terminu na rozpatrzenie ich przez Senat oraz do 7 dni terminu na podpisanie ustaw przez prezydenta.

Planowana nowelizacja jest efektem fali pożarów składowisk, do których doszło w ostatnim czasie w Polsce. Minister środowiska Henryk Kowalczyk stwierdził, że uchwalenie ustaw jest niezbędne, aby poprawić nieszczelny system nadzoru nad składowiskami odpadów, który pozwalał na wieloletnie gromadzenie odpadów. Podkreślił jednocześnie, że problem pożarów dotyczy przede wszystkim nielegalnych składowisk. Celem zmian w ustawie ma być uszczelnienie systemu gospodarki odpadami i wzmocnienie Inspekcji Ochrony Środowiska. Dostanie ona dodatkowe środki finansowe na działalność, zostanie też wzmocniona kadrowo, będzie miała większe uprawnienia.

Według  ministra Kowalczyka przewidziany w noweli  wymóg posiadania prawa własności terenu będzie dotyczył tylko nowych, powstających składowisk odpadów, a nie już działających. Powiedział też, że Ministerstwo Środowiska zdaje sobie sprawę z tego, że wiele samorządów nie jest w stanie poradzić sobie finansowo z utylizacją odpadów na dużych składowiskach. Zapowiedział, że samorządy będą mogły ubiegać się o środki finansowe z NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy na ten cel.

Nowelizacja ustawy o IOŚ ma zwiększyć bezpieczeństwo ekologiczne obywateli, zapewniając stabilny system finansowania badań i ocen stanu środowiska oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wyeliminowanie szarej strefy w gospodarce odpadami. Ustawa wzmacnia działania kontrolne Inspekcji m.in. poprzez umożliwienie prowadzenia na terenie całego kraju kontroli inicjowanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Projektem ustawy zajmie się teraz Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Więcej na PortalKomunalny.pl

Ministerstwo Środowiska liczy, że nowe prawo wejdzie w życie już od 1 września.

2018-06-29
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact