en
pl
home

Powołano Radę Programową oraz Komitet Honorowy Targów POL-ECO SYSTEM

Międzynarodowe POL-ECO SYSTEM odbędą się w Poznaniu 23-25.10.2018 r. Nad wysokim poziomem merytorycznym Targów czuwać będzie grono wybitnych naukowców, liderów biznesu i polityki.

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest: „CZYSTE POWIETRZE – w trosce o zdrowie, klimat i środowisko”.

Komitet Honorowy Targów

Wiceprzewodniczącym Komitetu Honorowego tegorocznej edycji targów POL-ECO SYSTEM został Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski. W skład tego gremium wchodzą także m.in. ministrowie środowiska, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, inwestycji i rozwoju oraz energii.

Rada Programowa Targów

Radę Programową tworzą osoby zaufania publicznego o wielkiej wiedzy i autorytecie. Są wśród nich przedstawiciele świata nauki, biznesu i polityki. Dzięki zaangażowaniu członków Rady Programowej możliwa jest pogłębiona debata, której celem jest wykreowanie innowacyjnych ścieżek rozwoju oraz wprowadzanie nowych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska w Polsce.

Przewodniczącym Rady Programowej Tarów POL-ECO SYSTEM 2018 jest minister środowiska Henryk Kowalczyk. Funkcję Zastępców Przewodniczącego Rady Programowej pełnią dr inż. Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP oraz Przemysław Trawa, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich Sp. z o.o.

O Targach POL-ECO SYSTEM

Odbywające się w Poznaniu targi POL-ECO SYSTEM to miejsce spotkań przedstawicieli wielu branż. Jest to również miejsce merytorycznych dyskusji ludzi świata nauki, samorządu i polityki.

Podczas Targów prezentowane są najnowocześniejsze technologie, rozwiązania oraz produkty z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

 

Komitet Honorowy POL-ECO SYSTEM 2018

Wiceprzewodniczący Komitetu Honorowego POL-ECO SYSTEM 2018:

Pan Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu RP

Członkowie Komitetu Honorowego  POL-ECO SYSTEM 2018:

Pan Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Pan Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska

Pan Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju

Pan Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii

Pan Michał Kurtyka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Prezydencji COP 24

Pani Poseł Anna Paluch, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Pan Senator Zdzisław Pupa, Przewodniczący Senackiej Komisji Środowiska

Pan prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski,  Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Pan prof. dr hab. Marian Gorynia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Przewodniczący Rady Nadzorczej MTP Sp. z o.o.

Pan Andrzej Konieczny, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Pan dr inż. Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu NFOŚiGW, członek NRR przy Prezydencie RP

Pan prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, Przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska

Pan prof. dr hab. Roman Niżnikowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Pan Ireneusz Stachowiak, Przewodniczący Konwentu Prezesów Zarządów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Pan Przemysław Trawa, Prezes Zarządu MTP Sp. z o.o.

Pan prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej NFOŚiGW, Prorektor Politechniki Warszawskiej

 

Rada Programowa POL-ECO SYSTEM 2018

Przewodniczący  Rady Programowej POL-ECO SYSTEM 2018:

Pan Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska

Zastępcy Przewodniczącego Rady Programowej POL-ECO SYSTEM 2018:

Pan dr inż. Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu NFOŚiGW, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP

Pan Przemysław Trawa, Prezes Zarządu MTP Sp. z o.o.

 

Członkowie Rady Programowej POL-ECO SYSTEM 2018:

Pan Bogusław Białowąs, Prezes Zarządu BOŚ S.A.

Pani Beata Daszyńska-Muzyczka, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

Pani Wiesława Galińska, Dyrektor Grupy Produktów MTP SP. z o.o.

Pan Michał Godlewski, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Energii

Pan Jarosław Orliński, Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

Pan dr inż. Stanisław M. Pietruszko, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Fotowoltaicznego

Pan Wiesław Krzewina, p.o. Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych

Pan Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP

Pan Ireneusz Stachowiak, Przewodniczący Konwentu Prezesów Zarządu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Pan Zbigniew Szpak, Prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.

Pan prof. dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, Przewodnicząca Zespołu Naukowego ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tutaj możesz pobrać dokument z pełnym składem Komitetu Honorowego i Rady Programowej Targów POL-ECO SYSTEM.

2018-09-10
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact