en
pl
home

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Jest zatem szansa przeprowadzenia kolejnych aukcji dla odnawialnych źródeł energii jeszcze w tym roku.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii w dniu, w którym przyjął ją Senat i w którym została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z unijnym prawem

Celem ustawy jest – w pierwszej kolejności – zapewnienie zgodności przepisów ustawy OZE z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. Dodatkowo, ustawa ma zapewnić zgodność przyjętych w niej definicji z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE). Ponadto, wprowadzane przepisy mają umożliwić usunięcie powstałych wątpliwości interpretacyjnych ustawy OZE.

Nowe definicje…

Nowelizacja wprowadza zmiany definicji, zmierzające do zwiększenia mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach do 50 KW. Natomiast mała instalacja ma cechować się mocą zainstalowaną większą niż 50 KW i mniejszą niż 500 KW. Ponadto, katalog definicji został rozszerzony m.in. o definicję biomasy pochodzenia rolniczego, biowęgla, toryfikatu, stałej ceny zakupu oraz modernizacji, umożliwiając wytwórcom uzyskanie pomocy publicznej dla istniejącej instalacji OZE. Zmodyfikowano także definicję spółdzielni energetycznej w zakresie ustanowienia obszaru działania oraz charakterystyki spółdzielni. Ustawa wprowadza definicję modernizacji.

… i nowe zasady

Nowelizacja ustawy o OZE wprowadza zmiany zasad systemu aukcyjnego. Likwiduje niepotrzebne elementy zawarte w oświadczeniach składanych przez wytwórców energii w instalacjach OZE. Wprowadza także zmiany zasady wsparcia OZE poprzez wprowadzenie, obok systemu aukcyjnego, nowych rozwiązań dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych przeznaczonych dla mikroinstalacji i małych instalacji OZE, wykorzystujących stabilne i przewidywalne źródła energii (hydroenergia, biogaz, biogaz rolniczy).

Znowelizowana ustawa zmienia również zasady opodatkowania elektrowni wiatrowych (zmiana definicji budowli w ustawie – Prawo budowlane oraz definicji elektrowni wiatrowej w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych).

 

Znowelizowana ustawa dokonuje zmiany ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (DzU z 2017 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.) i ustawy z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. poz. 961).

2018-07-05
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact