en
pl
home

Rezygnacja z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Aktualności z ZPGO

Szanowni Państwo.

W nawiązaniu do dotychczasowych prac nad zmianą ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym uprzejmie informujemy, iż Kierownictwo Ministerstwa Rozwoju, po ponownej analizie zagadnienia oraz przedstawionych przez nasz Związek argumentów, podjęło decyzję o uwzględnieniu naszych postulatów i z projektu ustawy o zmianie ustawy o PPP oraz niektórych innych ustaw wykreślony zostanie przepis nowelizujący ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przypominamy, iż ZPGO od marca 2017r.- przy wsparciu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców- prowadził intensywne działania na rzecz wykreślenia z projektu ustawy o PPP w całości art.7., dotyczącego terenów niezamieszkałych i powierzania zamówień przez samorządy w trybie z wolnej ręki swoim jednostkom, w ramach zamówień publicznych lub umowy koncesji.

Nasze wielomiesięczne starania przyniosły zatem pożądany skutek. Dzięki wspólnemu działaniu w ramach Związku nasz głos został usłyszany, stanowisko zauważone i uwzględnione! Zatrzymaliśmy w ten sposób szkodliwe zmiany w ustawie, które całkowicie wyrugowały by małych i średnich, prywatnych przedsiębiorców z rynku gospodarki odpadami.

Możemy dziś bez fałszywej skromności powiedzieć, że Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami to organizacja, która realnie i skutecznie walczy o skupione wokół niej przedsiębiorstwa z branży odpadowej.

Poniżej mail z Ministerstwa:

Szanowni Państwo,

Pan Sławomir Rudowicz, Przewodniczący Związku Gospodarki Odpadami,
Pan Marcin Nowacki, Wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców,

w nawiązaniu do dotychczasowych prac nad zmianą ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw, w tym otrzymanej od Państwa korespondencji oraz dyskusji na konferencji uzgodnieniowej, która miała miejsce 30 maja w siedzibie MR uprzejmie informuję, że temat zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach był przedmiotem obrad kierownictwa Ministerstwa Rozwoju.

Kierownictwo MR, po ponownej analizie zagadnienia oraz przedstawionych przez Państwa argumentów podjęło decyzję o uwzględnieniu Państwa postulatów i z projektu ustawy o zmianie ustawy o PPP oraz niektórych innych ustaw wykreślony zostanie przepis nowelizujący ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dziękuję za Państwa udział w prowadzonych pracach legislacyjnych.

Z poważaniem,

dr Marcin Jędrasik
Naczelnik wydziału (Head of Unit)
Wydział Analiz i Monitoringu Rynku PPP (Analyses and PPP Market Monitoring Unit)
Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (Department for Public -Private Partnership)
Ministerstwo Rozwoju (Ministry of Economic Development, Poland)

www.mr.gov.pl

Źródło:http://www.zpgo.pl/aktualnosci/aktualnosci-z-zpgo

2017-07-06
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact