en
pl
home

W roku 2017 z wydarzeń towarzyszących ekspozycji targowej odbyły się m.in.:

 

Poniedziałek 16 Października 2017

 

10:00 – 17:00

 

10:00 – 10:30


Dzień Informacyjno-Szkoleniowy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Organizator: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uroczyste rozpoczęcie


Pawilon 15

Ekosfera

Sala G + F10:00 – 17:00

 


Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON

Organizator: Abrys sp. z o.o.

Współorganizator: MTP sp. z o.o.Pawilon 7


10:45 – 17:00


Efektywność energetyczna i OZE oferta finansowa i wsparcie doradcze


Sala  1 A10:45 – 17:00


Szkolenie dla beneficjentów II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, Ochrona środowiska,

w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.1 E10:45 – 17:00


Szkolenie dla wnioskodawców Programu LIFE, Podprogram działań na rzecz Środowiska oraz Podprogram działań na rzecz Klimatu.Sala 1 C


10:45 – 17:00


Konferencja Kompleksowe wsparcie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.


Sala  1 D


10:45 – 17:00


Szkolenie beneficjentów II osi priorytetowej POIiŚ


1 B
13:00 -16:00Seminarium „Nauka na rzecz wzmocnienia polskiej oferty dotyczącej przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno-ściekowej”.


Pawilon 15

Ekosfera

Poziom 0 Sala 0.AB


Wtorek 17 Października 20179:00 – 17:00


Polsko – Niemieckie Rozmowy Kooperacyjne

Organizator: Niemieckie Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań Naukowych (BMBF)


Pawilon 5

Stoisko BMBF

(34)
9:00 – 11:00


Śniadanie z ETV: jak uzyskać europejskie świadectwo weryfikacji ETV dla innowacyjnej, efektywnej energetycznie technologii dla gospodarki ściekowej

Organizator: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych


Pawilon 15

Ekosfera

Sala 1 A10:00 – 11:30

 


Konferencja Prasowa Prezesa i Członków Zarządu NFOŚiGW
pn. Kierunki odpowiedzialnego finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej – rok doświadczeń i perspektywy.

W trakcie konferencji nastąpi:

ogłoszenie wyników i wręczenie nagród konkursu NFOŚiGW „Eko Dziennikarz” realizowanego pod patronatem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (SDP).


podpisanie przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW umów z beneficjentami POIiŚ.

Organizator: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Pawilon 15

Ekosfera

 

Sala 1 F10:00 – 17:00

 


Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON

Organizator: Abrys sp. z o.o.

Współorganizator: MTP sp. z o.o.


Pawilon 7 Sale konferencyjne antresola


10:00 – 16:00

 


Forum Czystej Energii.

Organizator: Abrys


Pawilon 5A

Sala konferencyjna
10:00 – 16:00

 


Forum Recyklingu.

Organizator: Abrys sp. o.o.


Sala

konferencyjna między pawilonami  5 i 5A10:30-16:00


"Budynek przyszłości. Ekologiczne rozwiązania architektoniczne i instalacyjne".

Organizator: Stowarzyszenie  Wielkopolski Dom Pasywny


Pawilon 8 Sala konferencyjna


10:30 – 11:00


New solution for profitable biogas production.

Organizator: Bio GTS


Pawilon 5 Sala konferencyjna

11:30 – 12:20

 


Uroczyste Otwarcie Targów POL-ECO SYSTEM

Wręczenie dyplomów dla laureatów konkursu MŚ Produkt w Obiegu.

Wręczenie certyfikatów EMAS.

Wręczenie Nagród Złoty Medal MTP.

Wręczenie Nagród Acanthus Aureus.Pawilon 15

 

Sala Ziemi  (B)12:00 – 15:00

 


Forum RIPOK

Organizator: Rada Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.


Pawilon 5  Sala konferencyjna


12:20 – 13:00

 


Panel Główny  „Obieg Zamknięty Teoria i Praktyka”.

Organizator: Ministerstwo Środowiska


Pawilon 15

Sala Ziemi
12:30 – 14:30

 

 Lunch z ETV: jak skutecznie i bezpiecznie wdrażać innowacje dla poprawy efektywności energetycznej oczyszczalni dzięki ETV

Organizator: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych


Pawilon 15

 

Sala 1 A

13:20 – 15:30

 


Polityki Surowcowa Państwa.

13:20 – 14:20

Dno oceaniczne: aspekty prawne i środowiskowe.

14:20 – 14:50

Ciepło Ziemi – geotermia i geotermika.

14:50 – 15:50

Organizator: Ministerstwo Środowiska


Pawilon 15

 

Ekosfera

Sala 1 F14:15 – 15:00


Gospodarka Obiegu Zamkniętego (GOZ) na terenach niezurbanizowanych.

Organizator: Ministerstwo Środowiska


Pawilon 15

Ekosfera

Sala 1 B


14:15 – 15:00

 Gospodarka Obiegu Zamkniętego (GOZ) – Miasto.

Organizator: Ministerstwo Środowiska


Pawilon 15

Ekosfera

Sala 1 C14:30 – 15:30Panel Uciążliwość odorowa
.

Organizator: Ministerstwo Środowiska


Pawilon 15

Ekosfera

Sala 1 D14:30 – 15:30

 Panel Kierunki gospodarki odpadami w drodze do Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Organizator: Ministerstwo Środowiska


Pawilon 15

Ekosfera

Sala 1 E14:30 – 15:15

 Panel Budownictwo drewniane szansą na nowoczesne i ekologiczne domy w Polsce.

Organizator: Ministerstwo Środowiska


Pawilon 15

Ekosfera

Sala 1 G14:30 – 17:00

 


NFOŚiGW wspiera innowacje.

Organizator: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Pawilon 15

Ekosfera

Sala 1 A
14:30 – 17:00

 

 

 Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE – założenia, realizacje, zamierzenia rozwojowe projektu.

Organizator: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Pawilon 15

Ekosfera

 

Poziom 0 sala AB


16:00 – 18:00

 


Polsko-Norweski BUSINESS  MIXER.

Organizator: Ambasada Królestwa Norwegii


Pawilon 5

Piętro I sala WTC

Środa 18 Października 20179:00 – 17:00


Polsko – Niemieckie Rozmowy Kooperacyjne.

Organizator: Niemieckie Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań Naukowych (BMBF)


Pawilon 5

 

Stoisko BMBF (34)9:00 – 11:00

 


Budujemy polską sieć badań na rzecz weryfikacji innowacyjnych technologii wodno-ściekowych – szkolenie dla jednostek badawczych i laboratoriów.

Organizator: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych


Pawilon 15

 

Sala 1 A9:30 – 13:30

 

 


Dzień Norweski na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL-ECO System.

Organizator: Ambasada Królestwa Norwegii, Biuro Radcy Handlowego.


Pawilon 10

 

10:00 – 11:30


Panel: NOWE PRAWO WODNE

  1. 1. Opłaty za usługi wodne jako element zrównoważonego gospodarowania wodami.
  2. 2. System zgód wodnoprawnych Polski pomysł na neutralność klimatyczną – leśne gospodarstwo węglowe.

Organizator: Ministerstwo Środowiska


Pawilon 15

 

Ekosfera

Sala 1 F10:00 – 11:30

 Polski pomysł na neutralność klimatyczną – leśne gospodarstwo węglowe.

Organizator: Ministerstwo Środowiska


Pawilon 15

Ekosfera

Sala 1 B10:00 – 16:00


Polityka Ochrony Środowiska na Obszarach Wiejskich

Organizator: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu


Pawilon 15

Ekosfera

Sala 1 C10:00 – 16:00

 


Forum Czystej Energii.

Organizator: Abrys


Pawilon 5A

Sala

Konferencyjna


10:00 – 16:00


Efektywność energetyczna w budownictwie.

Organizator: Krajowa Agencja Poszanowania Energii


Pawilon 7

Sala GH10:00 – 16:00

 

 Forum Recyklingu.

Organizator: Abrys sp. o.o.


Sala

konferencyjna między 
awilonami  5 i 5A10:00 – 11:30


Ochrona Środowiska w praktyce.

Organizator: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych


Pawilon 5

Sala konferencyjna


10:00 – 13:00

 

 


Wieś Polska, Wieś innowacyjna.

Organizator: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów


Pawilon 7

Sala A B


10.00-12.30


Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Strefa Metanu”.

Organizator: Fundacja Green Fuel


Pawilon 8

Sala konferencyjna


12:00 – 13:30

 

 


Panel Jakość Powietrza.

Organizator: Ministerstwo Środowiska

 


Pawilon 15

Ekosfera

Sala 1 F12:00 – 13:30

 


Ekonomiczne aspekty gospodarki łowieckiej

Organizator: Ministerstwo Środowiska

 


Pawilon 15

Ekosfera

Sala 1 A12:00 – 12:30


NAGRODY ZA PROPAGOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII - VI edycja

Organizator: Fundacja Ośrodek Wspierania Ekologii


Pawilon 5

Sala konferencyjna

 12:00 – 13:30


Panel Osiągniecia i perspektywy współpracy transgranicznej z Ukrainą w dziedzinie gospodarki wodnej oraz ściekowej z udziałem NFOŚiGW

Organizator: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Pawilon 15

 

Ekosfera

Sala 1 D12:30 – 16:00


"Budynek przyszłości. Ekologiczne rozwiązania architektoniczne i instalacyjne".

Organizator: Stowarzyszenie  Wielkopolski Dom Pasywny


Pawilon 8

Sala konferencyjna13:00 – 17:00

 

 


Panel ELEKTROMOBILNOŚĆ w ramach realizacji projektu „Efektywność energetyczna poprzez rozwój elektromobilnośći w Polsce”.

Organizator: Instytut Ochrony Środowiska


Pawilon 15

Ekosfera

Sala 1 B


13:00 – 13:30


New solution for profitable biogas production.

Organizator: Bio GTS


Pawilon 5

Sala konferencyjna


17:30- 22:00


Wieczór Niemiecki

Organizator: AHK


Pawilon 1112:30 – 13:00

 

 

 

Nagrody "Solidny partner w środowisku lokalnym"

Organizator: Stowarzyszenie Rzetelnego Biznesu

 


Pawilon 5

Sala konferencyjna

 

Czwartek 19 Października 2017

 

9:00 – 15:00


Polsko – Niemieckie Rozmowy Kooperacyjne.

Organizator: Niemieckie Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań Naukowych (BMBF)

 

Pawilon 5

Stoisko BMBF (34)


10:00 – 14:30

 


Konferencja Wielkopolskiej Sieci Edukacyjnej

 


Pawilon 8 Sala konferencyjna11.00-15.00

 

 Konferencja techniczna „Awarie Przemysłowe – zapobieganie i zwalczanie”.

 

 


Sala

konferencyjna między  pawilonami  5 i 5A

 

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact