en
pl
home

 

W roku 2017 z wydarzeń towarzyszących ekspozycji targowej będą odbywać się m.in.:

/kliknij w nazwę, by przejść do opisu/

Poniedziałek 16 października 2017

Godzina

Wydarzenie

Miejsce

Organizatorzy

Zakres tematyczny

Zasady wstępu

ENVICON Environment - „Bogactwo idei dla środowiska”

MTP

ABRYS sp. z o.o.,

Współorganizator: MTP sp. z o.o.

gospodarka odpadami, gospodarka wodna, OZE, zrównoważony transport - elektromobilność, gospodarka o obiegu zamkniętym, innowacyjna gmina

Wstęp płatny po wcześniejszej rejestracji www.envicon.abrys.pl

Wtorek  17 października 2017

Godzina

Wydarzenie

Miejsce

Organizatorzy

Zakres tematyczny

Zasady wstępu

ENVICON Environment - „Bogactwo idei dla środowiska”

MTP

ABRYS sp. z o.o.,

Współorganizator: MTP sp. z o.o.

gospodarka odpadami, gospodarka wodna, OZE, zrównoważony transport - elektromobilność, gospodarka o obiegu zamkniętym, innowacyjna gmina

Wstęp płatny po wcześniejszej rejestracji www.envicon.abrys.pl

Środa, 18 października 2017

Godzina

Wydarzenie

Miejsce

Organizatorzy

Zakres tematyczny

Zasady wstępu

10:00-17:30

Efektywność Energetyczna w Budownictwie

MTP

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Budownictwo Energooszczędne

formularz rejestracyjny: http://kape.gov.pl/page/konferencje-dla-budownictwa

10:00-16:00

POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA NA OBSZARACH WIEJSKICH

MTP

Krajowa Konferencja Ochrony Środowiska

 

Energetyka, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, gospodarka odpadami, gospodarka wodna,

 

Czwartek, 19 października 2017

Godzina

Wydarzenie

Miejsce

Organizatorzy

Zakres tematyczny

Zasady wstępu

11:00-15:00

Konferencja techniczna „Awarie przemysłowe – zapobieganie i zwalczanie”

MTP

Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu, Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.

1). Obowiązki prowadzącego zakład w kontekście wdrożenia Dyrektywy Seveso III. Doświadczenia  z przeprowadzonych kontroli w zakładach
2). Nieprawidłowości związane z klasyfikacją zakładów do ZZR i ZDR 3). Studium przypadku – zabezpieczenie terminala LNG w Świnoujściu
4). Analiza zdarzenia awaryjnego - uszkodzenie rurociągu i pożar gazu ziemnego

Udział w konferencji jest bezpłatny a zgłoszenia są przyjmowane do dnia 10 października 2017r. elektronicznie pod adresem: sitp@onet.pl

 

WYDARZENIA - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

 

XXI edycja Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON. Spotkajmy się 16 – 17 października 2017 r. w Poznaniu na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

logo_envicon_environment.jpg

Międzynarodowy Kongres ENVICON Environment jest z pewnością największym i najbardziej rozpoznawalnym wydarzeniem dotyczącym tej dziedziny. Od lat każdego roku gromadzi ekspertów z branży, przedstawicieli biznesu, firm komunalnych działających w tym obszarze czy organizacje branżowe. Silnie reprezentowani się także przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz naukowcy.

 

W trakcie dwóch dni kongresu odbywa się kilka sesji obejmujących najważniejsze tematy ochrony środowiska: gospodarkę odpadami, gospodarkę wodno- ściekową, OZE, circular economy, zrównoważony transport – elektromobilność, innowacje dla gminy oraz ochrona powietrza.

 

Kongresowi towarzyszy także wspaniała, uroczysta gala, podczas której są ogłaszane wyniki kilku konkursów dotyczących różnych aspektów ochrony środowiska.

program_kongresu.png

 

Spotkajmy się w październiku na największym wydarzeniu związanym z ochroną środowiska w Polsce! Zgłoś swój udział już dziś!

>> WIĘCEJ

 

ORGANIZATORZY:

mtp_logo_boczne.jpg abrys.png


Konferencja „Efektywność energetyczna w budownictwie”

banner.jpg

4 Konferencje – Efektywność Energetyczna w Budownictwie

Budownictwo energooszczędne jest istotnym elementem polityki krajowej i unijnej w zakresie działań zmierzających do stworzenia zrównoważonej i efektywnej energetycznie gospodarki. Od 01.01.2021 roku, w Polsce będą obowiązywać zaostrzone standardy ochrony cieplnej wszystkich rodzajów budynków – mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. W konsekwencji, będą one miały niebagatelny wpływ na sposób projektowania budynków i realizacji inwestycji budowlanych. Z kolei projektowanie efektywnych energetycznie i komfortowych w eksploatacji domów wymaga od projektantów odpowiedniej wiedzy i umiejętności.

 

Na energooszczędność obiektów budowlanych wpływa bardzo wiele czynników. Począwszy od warunków klimatycznych panujących w regionie, poprzez ukształtowanie terenu, na którym ma być postawiony budynek, zastosowanie odpowiednich technologii, dobrej jakości materiałów, po wykonanie samego obiektu z należytą starannością. Umiejętne zintegrowanie tych czynników jest kluczowe dla uzyskania końcowego efektu i odpowiedniego poziomu energochłonności budynku.

 

Warto szukać rozwiązań pozwalających na optymalizowanie energetyczne budynków. Dzięki zastosowaniu rozwiązań nisko energochłonnych, znacznie obniżyć można koszty eksploatacji budynków, w tym rachunki za media energetyczne. Mają one także wpływ na ograniczenie emisji szkodliwych substancji zanieczyszczających powietrze jak i środowisko naturalne.

 

Zapraszamy Państwa do udziału w cyklu 4 konferencji na temat Efektywności Energetycznej w Budownictwie. Każda z nich odbywać się będzie w innym mieście. Zagadnienia, które będą poruszane podczas konferencji obejmą wiele aspektów tematyki efektywności energetycznej w budownictwie.

 

Szczegóły na temat konferencji, program oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie http://kape.gov.pl/page/konferencje-dla-budownictwa

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłączenie Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

 

Krajowa Konferencja Ochrony Środowiska

POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA NA OBSZARACH WIEJSKICH

 

10.00-10.15 Otwarcie Konferencji, powitanie gości, wprowadzenie w tematykę spotkania

10.15-10.30                      Rozwój obszarów wiejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju – wystąpienie wprowadzające

10.30-11.30            I blok tematyczny: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

10.30-10.40  wystąpienie wprowadzające i prowadzenie

10.40-11.30                     
debata:

 • Tendencje rozwojowe obszarów wiejskich
 • Problemy ochrony środowiska na obszarach wiejskich
 • Ochrona środowiska jako element wspomagania rozwoju
 • Instrumenty finansowe wspierające rozwój i ochronę środowiska
 • Ochrona przyrody na terenach wiejskich – konflikt czy współdziałanie?
 • Pozarolnicze obszary rozwoju obszarów wiejskich
 • Polityka państwa w zakresie wsparcia obszarów wiejskich

11.30-12.30            II blok tematyczny: GOSPODARKA ODPADAMI

11.30-11.40  wystąpienie wprowadzające i prowadzenie

11.40-12.30                      debata:

 • Kierunki rozwoju gospodarki odpadami na obszarach wiejskich
 • gospodarka osadami ściekowymi
 • Związek międzygminny czy samodzielna gmina – pytania o model zarządzania gospodarką odpadami
 • Problemy z wdrażaniem systemowej gospodarki odpadami na obszarach wiejskich
 • Czy rozwiązania zeroodpadowe uda się wdrożyć na wsi?
 • Jak może wyglądać gospodarka o obiegu zamkniętym na obszarach wiejskich?

12.30-13.30            III blok tematyczny: GOSPODARKA WODNA

12.30-12.40                      wystąpienie wprowadzające i prowadzenie

12.40-13.30                      debata:

 • aktualizacja KPOŚK
  • zarządzania gospodarką wodną na obszarach wiejskich
  • ryzyko / zagrożenie powodziowe na obszarach wiejskich
  • ochrona ujęć wody pitnej
  • gospodarka wodna w planowaniu przestrzennym

13.30-14.00                      przerwa

14.00-15.00             IV blok tematyczny: ENERGETYKA

14.00-14.10                      wystąpienie wprowadzające i prowadzenie

14.10-15.00                      debata:

 • zarządzanie energetyczne na obszarach wiejskich
 • programy wsparcia dla OZE na obszarach wiejskich
 • ochrona powietrza
 • klastry energetyczne
 • kierunki i tendencje rozwoju OZE na obszarach wiejskich

15.00-16.00                      dyskusja podsumowująca, zakończenie Konferencji


Konferencja techniczna „Awarie przemysłowe – zapobieganie i zwalczanie”

Organizatorzy:  Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu, Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.

Partnerzy: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy     w Józefowie

 

Tematyka  konferencji:


1). Obowiązki prowadzącego zakład w kontekście wdrożenia Dyrektywy Seveso III. Doświadczenia  z przeprowadzonych kontroli w zakładach - st. kpt. Marek Piekutowski - Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KW PSP w Poznaniu, mł. bryg. Daniel Kuchowicz – Starszy Specjalista w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym KW PSP w Poznaniu.

 

2). Nieprawidłowości związane z klasyfikacją zakładów do ZZR i ZDR - kpt. Maciej Węckowski – Zastępca Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KW PSP w Poznaniu, kpt. Aleksandra Guzik - Specjalista w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym KW PSP w Poznaniu.

 

3). Studium przypadku – zabezpieczenie terminala LNG w Świnoujściu – Marek Podgórski – SITP (b. Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP).

 

4). Analiza zdarzenia awaryjnego - uszkodzenie rurociągu i pożar gazu ziemnego - mł. bryg. Piotr Lesiak, Starszy Specjalista, Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości, CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ im. Józefa Tuliszkowskiego PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY w Józefowie.

 

Po konferencji – pokaz ratownictwa chemicznego.

 

Uczestnicy/słuchacze konferencji -  samorządy ( przedstawiciele gmin i powiatów na terenie których znajdują się zakłady ZDR i ZZR), zarządy i specjaliści z tych zakładów,  zakładowe służby ratownicze, eksperci, służby PSP.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny a zgłoszenia są przyjmowane do dnia 10 października 2017r. elektronicznie pod adresem: sitp@onet.pl