en
pl
home

 

W roku 2016 z wydarzeń towarzyszących ekspozycji targowej odbyły się m.in.:
/kliknij w nazwę, by przejść do opisu/

 

Poniedziałek 10 października 2016

Godzina

Wydarzenie

Miejsce

Organizatorzy

Zakres tematyczny

Zasady wstępu

10.00-18.00

Międzynarodowy  Kongres Ochrony Środowiska ENVICON

Pawilon 15, sala konferencyjna  1.A, 1.B, 1.F, 1.G

ABRYS sp. z o.o.,

Współorganizator: MTP sp. z o.o.

Wstęp płatny po wcześniejszej rejestracji www.envicon.abrys.pl

Gospodarka w obiegu zamkniętym, gospodarka odpadami, energetyka, zarządzanie w branży wod-kan

Wstęp za zaproszeniami

 

Wtorek  11 października 2016

Godzina

Wydarzenie

Miejsce

Organizatorzy

Zakres tematyczny

Zasady wstępu

9.00-17.00

Strefa Kariery Teraz Środowisko – punkt konsultacyjny

Pawilon 8A, stoisko 35

Wydawnictwo Cogiterra Editions ( Teraz Środowisko, MTP Sp. z o.o.)

Oferty pracy z rynku ochrony środowiska

Wstęp wolny dla  uczestników targów

9.30-17.00

Polsko - Niemieckie Rozmowy Kooperacyjne: „Sieci Ochrony Środowiska: Innowacyjne projekty na przyszłość"

Pawilon 5, stoisko 24

Niemieckie Federalne Ministerstwo     Oświaty  i Badań Naukowych (BMBF) oraz Międzynarodowe Biuro DLR na zlecenie BMBF

m.in. rekultywacja terenów, recycling, OZE, zrównoważone wykorzystanie biomasy, biotechnologia, ochrona klimatu, woda, gospodarka wodna i ściekowa, optymalizacja  zagospodarowania powierzchni, systemy informatyczne, budownictwo ekologiczne, technologie czujników

Wstęp wolny obowiązują zapisy

agata.walewska@aw-services.pl i michael.lange@dlr.de

10.00-13.45

Międzynarodowy  Kongres Ochrony Środowiska ENVICON

Sesja: Ochrona Powietrza – Niska Emisja

Pawilon 7A, stoisko 42, sala konferencyjna

ABRYS sp. z o.o.

Współorganizator: MTP sp. z o.o.

Ochrona powietrza

Wstęp wolny dla uczestników targów

10.00-18.00

Międzynarodowy  Kongres Ochrony Środowiska ENVICON

Seminarium: „Polska Droga do Gospodarki o obiegu zamkniętym”.

Pawilon 15, sala konferencyjna 1.F

ABRYS sp. z o.o.

Współorganizator: MTP sp. z o.o.

Gospodarka odpadami

 

Wstęp za zaproszeniami

10.00-16.30

Polish – German sustainability research call

Pawilon 10, Centrum Prasowe

The Ministry of Science and Higher Education of Poland (MNiSW) and the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF)

 

Wstęp  za zaproszeniami oraz wolny dla uczestników targów;

agata.walewska@aw-services.pl i michael.lange@dlr.de

10.30-12.30

Forum Recyklingu

Recykling elektroodpadów ogniwo w gospodarce o obiegu zamkniętym

Pawilon 5, sektor  G, stoisko 138, sala konferencyjna

 

Miesięcznik „Recykling”, MTP sp. z o.o.

 

Recykling i gospodarka odpadami / elektroodpady

Wstęp wolny dla uczestników targów

 

11.00-14.00

SBF POLSKA PV

„Fotowoltaika – inwestycje 2016/2017” – punkt kosultacyjny


Pawilon 7A, stoisko 18

Redakcja: GLOBEnergia; współorganizator MTP Sp. z o.o.

Fotowoltaika / OZE

Wstęp wolny dla uczestników targów

 

11.00-12.00

Konferencja „Wdrażanie innowacyjnych technologii kluczem do realizacji polityki zrównoważonego rozwoju"


Pawilon 8A, stoisko 58, sala konferencyjna

Politechnika Częstochowska

Remediacja gleby, kompostowanie, rolnictwo

Wstęp wolny dla uczestników targów

11.30-12.15

 

 

 

 

 

 

 

12.15 – 14.00

Uroczyste otwarcie targów
POL-ECO-SYSTEM 2016

Wręczenie nagród: Złoty Medal MTP, Acanthus Aureus

Wręczenie certyfikatów EMAS przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Debata EKOLOGIA W JEDNOŚCI Z EKONOMIĄ – WYMIAR GLOBALNY

„Jakość przyrody a rozwój gospodarki – sprzeczność, czy harmonia?”

Scena,  Al. Lipowa

( pomiędzy pawilonami 7A, 8, 8A)

 

MTP Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

Uroczystość otwarcia i debata towarzysząca

Wstęp wolny dla uczestników targów

 

12.30 – 14.00

Debata ZIPSEE „Cyfrowa Polska”

Nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – sukces czy porażka”

Pawilon 5, sektor  G, stoisko 138, sala konferencyjna

Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego - ZIPSEE "Cyfrowa Polska"

Recykling i gospodarka odpadami / elektroodpady

Wstęp wolny dla uczestników targów

12.30-14.00

Forum RIPOK

Otwarte Spotkanie Rady RIPOK

Pawilon 5, sektor F, stoisko  137, sala konferencyjna

ABRYS sp. z o.o.,

Redakcja „Przeglądu Komunalnego”, Rada RIPOK,  współorganizator MTP Sp. z o.o.

Odpady komunalne

Wstęp wolny dla uczestników targów

 

12.30 -13.15

Ceremonia podpisania Listu intencyjnego w  wprawie współpracy gospodarczej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Stanem Karnataka

Centrum Targowe, sala 9

Urząd  Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

 

 

13.00-15.30

Forum Prezydentów Miast

„Jak przyspieszyć poprawę jakości powietrza w polskich miastach?"


Pawilon 15,  Sala Powietrza

Prezydent Miasta Poznania

Ochrona powietrza

Wstęp za zaproszeniami

14.00-15.30

Konferencja Prasowa Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Pawilon 8A, stoisko 58, sala konferencyjna

Konferencja Prasowa Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Konferencja prasowa NFOŚiGW

Wstęp wolny dla uczestników targów

14.30-16.30

Finał Konkursu "Przeglądu Komunalnego" o Puchar Recyklingu – wręczenie nagród

 

Scena,  Al. Lipowa

( pomiędzy pawilonami 7A, 8, 8A)

 

ABRYS sp. z o.o.

 

Konkurs - recykling

Wstęp za zaproszeniami

(obowiązuje rezerwacja miejsc) oraz wolny dla uczestników targów

 

Środa, 12 października 2016

Godzina

Wydarzenie

Miejsce

Organizatorzy

Zakres tematyczny

Zasady wstępu

9.00-17.00

Strefa Kariery Teraz Środowisko – punkt konsultacyjny

Pawilon 8A, stoisko 35, sala konferencyjna

Wydawnictwo Cogiterra Editions ( Teraz Środowisko, MTP Sp. z o.o.

Oferty pracy z rynku ochrony środowiska

Wstęp wolny dla  uczestników targów

9.30 -15.00

V  Krajowa Konferencja Ochrony Środowiska

„Polityka ochrony środowiska na obszarach miejskich”.

Pawilon 7, Antresola, sala AB

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

Gospodarka odpadami, energetyka, OZE, gospodarka wodna

Wstęp wolny dla uczestników targów

 

9.30-17.00

Polsko - Niemieckie Rozmowy Kooperacyjne: „Sieci Ochrony Środowiska: Innowacyjne projekty na przyszłość"

Pawilon 5, stoisko 24,

Niemieckie Federalne Ministerstwo     Oświaty  i Badań Naukowych (BMBF) oraz Międzynarodowe Biuro DLR na zlecenie BMBF

M.in. rekultywacja terenów, recycling, OZE, zrównoważone wykorzystanie biomasy, biotechnologia, ochrona klimatu, woda, gospodarka wodna i ściekowa, optymalizacja  zagospodarowania powierzchni, systemy informatyczne, budownictwo ekologiczne, technologie czujników

Wstęp wolny obowiązują zapisy

agata.walewska@aw-services.pl i michael.lange@dlr.de

10.00-13.30

 

 

Konferencja: „Wieś Polska-Wieś Innowacyjna”

 

Pawilon 7, Antresola, sala konferencyjna HG

 

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Rozwiązania dla samorządu terytorialnego

Wstęp wolny dla uczestników targów

 

10.00-11.30

CNG/LNG Meeting

Pawilon 8, Miasteczko Ekologiczne, sala konferencyjna

Fundacja Green Fuel

Rozwój rynku paliw CNG/LNG + spotkanie z Gosia Rdest, wielokrotną Mistrzynią Racingową

Wstęp wolny dla uczestników targów

 

10.00-15.30

Konferencja:„Innowacyjne technologie oraz fundusze norweskie”

 

Pawilon 10, sala konferencyjna

 

 

Ambasada Królestwa Norwegii, Biuro Radcy Handlowego

Finansowanie inwestycji środowiskowych

Wstęp wolny dla uczestników targów

 

10.00-11.00

Spotkanie Dyrektorów Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych

Centrum Targowe, sala 9

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu , MTP Sp. z o.o.

Spotkanie branża wod-kan

Spotkanie zamknięte

10.30-14.00

 

 

Forum Recyklingu

Gospodarka odpadami – wyzwania i szanse rozwoju recyklingu.

Pawilon, sektor G, stoisko 138, sala konferencyjna

 

Miesięcznik „Recykling”, MTP sp. z o.o.

 

Recykling i gospodarka odpadami / opakowania, odpady wielkogabarytowe

Wstęp wolny dla uczestników targów

 

10.30-15.00

 

Forum Czystej Energii

Pawilon 7A, stoisko 42, sala konferencyjna

 

Redakcja miesięcznika „Czysta Energia”, MTP sp. z o.o.

 

OZE/ Biogazownie rolnicze, klastry energii, magazynowanie energii, finansowanie produkcji biogazu, Prosument i jego instalacja fotowoltaiczna

Wstęp wolny dla uczestników targów

 

10.00-15.00

FORUM  RIPOK

Pawilon 5, sektor F., stoisko nr 137, sala konferencyjna

 

ABRYS sp. z o.o.,

Redakcja „Przeglądu Komunalnego”, Rada RIPOK,  współorganizator MTP Sp. z o.o.

Gospodarka odpadami, związki międzygminne, gospodarka in-house

Wstęp wolny dla uczestników targów

 

11.00-14.00

POIiŚ a bezpieczeństwo energetyczne

Pawilon 15, sala 1A

Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Finansowanie ochrony środowiska, gmina samowystarczalna energetycznie, program LIFE, efektywność energetyczna, OZE

Wstęp wolny dla uczestników targów

 

11.00-14.00

SBF POLSKA PV

„Fotowoltaika – inwestycje 2016/2017 – punkt konsultacyjny

Pawilon 7A, stoisko 18

Redakcja: GLOBEnergia; współorganizator MTP Sp. z o.o.

OZE

Wstęp wolny dla uczestników targów

 

11.00-13.00

Seminarium: Zielona technologia  rekultywacji  terenów zdegradowanych  poprzez  wykorzystanie konopi włóknistych

Pawilon 8A, stoisko 58, sala konferencyjna

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

Rekultywacja

 

Wstęp wolny dla uczestników targów

12.00-12.30

Wręczenie nagród „Solidny Partner”

Pawilon 8, Miasteczko Ekologiczne, sala konferencyjna

Stowarzyszenia Rzetelnego Biznesu

Wręczenie nagród

Wstęp wolny dla uczestników targów

12.30-15.30

Smart Gmina - Strefa Dobrych Praktyk

Pawilon 8, Miasteczko Ekologiczne, sala konferencyjna,

Fundacja Promocji Gmin Polskich

Smart – oświetlenie , Smart mobilność, Rewitalizacja dachów Rewitalizacja boisk

 

Wstęp wolny dla uczestników targów

14.00-15.00

Konferencja:„Dofinansowanie innowacji środowiskowych ze środków Unii Europejskiej”

Scena,  Al. Lipowa

( pomiędzy pawilonami 7A, 8, 8A)

 

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Poznański Park Naukowo-Technologiczny

 

Finansowanie inwestycji środowiskowych

Wstęp wolny dla uczestników targów

 

14.30-16.45

Konferencja: „Gospodarka odpadami w nowych warunkach prawnych i organizacyjnych”

Pawilon 5, sektor G, stoisko 138, sala konferencyjna

 

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, MTP sp. z o.o.

 

Gospodarka odpadami

Wstęp wolny dla uczestników targów

 

15.00 -17.00

Debata Lokalna „Działania  na rzecz poprawy jakości powietrza w Poznaniu”

Pawilon 8 A, stoisko 58,  sala konferencyjna

Urząd Miasta Poznania,

Wydział Ochrony Środowiska

Ochrona powietrza

Wstęp  wolny dla uczestników targów

17.00

BUSINESS MIXER - spotkania kooperacyjne Ambasady Królestwa Norwegii

World Trade Center Poznań sp. z o.o., sala konferencyjna

 

Ambasada Królestwa Norwegii, Biuro Radcy Handlowego oraz World Trade Center Poznan sp. z o.o

 

Finansowanie inwestycji środowiskowych

Wstęp za zaproszeniami

 

Czwartek, 13 października 2016

Godzina

Wydarzenie

Miejsce

Organizatorzy

Zakres tematyczny

Zasady wstępu

9.00-17.00

Strefa Kariery Teraz Środowisko – punkt konsultacyjny

Pawilon 8A, stoisko 35

Wydawnictwo Cogiterra Editions ( Teraz Środowisko, MTP
Sp. z o.o.

Oferty pracy z rynku ochrony środowiska

Wstęp wolny dla  uczestników targów

9.30-17.00

Polsko - Niemieckie Rozmowy Kooperacyjne: „Sieci Ochrony Środowiska: Innowacyjne projekty na przyszłość"

Pawilon 5, stoisko 24

Niemieckie Federalne Ministerstwo     Oświaty  i Badań Naukowych (BMBF) oraz Międzynarodowe Biuro DLR na zlecenie BMBF

M.in. rekultywacja terenów, recycling, OZE, zrównoważone wykorzystanie biomasy, biotechnologia, ochrona klimatu, woda, gospodarka wodna i ściekowa, optymalizacja  zagospodarowania powierzchni, systemy informatyczne, budownictwo ekologiczne, technologie czujników

Wstęp wolny obowiązują zapisy

agata.walewska@aw-services.pl i michael.lange@dlr.de

10.00-16.00

Spotkań kooperacyjnych Eco-Match 2016

Pawilon, Antresola, sala konferencyjna AB

Poznański Park Naukowo-Technologiczny oraz Waste Klaster

OZE, woda, ścieki, odpady, recykling, hałas, powietrze, wibracje, rewitalizacja, systemy zabezpieczeń  środowiska naturalnego, rekultywacja,  ochrona przeciwpowodziowa, aparatura kontrolno-pomiarowa, mała architektura miejska, niskoemisyjny transport

Wstęp  wolny, obowiązuje  wcześniejsza rejestracja

https://www.b2match.eu/eco-match2016/sign_up

10.00-  11.30

III Konferencja Ochrona środowiska w praktyce

Scena Al. Lipowa,

( pomiędzy pawilonami 7A, 8, 8A)

 

Główna Sekcja Gospodarki Odpadami Zarząd Główny PZITS Warszawa

 

Unieszkodliwianie i odzysk odpadów, przeciwdziałanie awariom, osady ściekowe

 

Wstęp wolny dla uczestników targów

 

10.00-15.30

Budownictwo Pasywne. Budownictwo Zielone

Pawilon 8,  Miasteczko Ekologiczne, sala konferencyjna,

Stowarzyszenie Dom Pasywny

Budownictwo pasywne, OZE

Wstęp wolny dla uczestników targów

 

10.30-12.30

Konferencja: „Składowanie odpadów - zagrożenia i bezpieczniejsza przyszłość"

Pawilon 8A, stoisko  58, sala  konferencyjna

Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa przy współpracy z komendą Wojewódzką PSP w Poznaniu, MTP Sp. z o.o.

 

Odpady + Wyjazd do spalarni odpadów komunalnych w Poznaniu

Wstęp wolny dla uczestników targów

 

10.30-13.30

Forum Recyklingu

Zbiórka i recykling bioodpadów

Pawilon 5, sektor G, sala konferencyjna

 

 

Miesięcznik „Recykling”, MTP sp. z o.o.

 

Recykling i gospodarka odpadami/ bioodpady, kompostowanie odpadów zielonych, odpady kuchenne

 

Wstęp wolny dla uczestników targów

 

10.00-15.00

 

FORUM RIPOK

Pawilon 5, sektor F, stoisko nr 137, sala konferencyjna

 

ABRYS sp. z o.o.,

Redakcja „Przeglądu Komunalnego”, Rada RIPOK,  współorganizator MTP Sp. z o.o.

 

Gospodarka odpadami

- przykłady inwestycji i modernizacji instalacji RIPOK, zero energetyczne instalacje

 

Wstęp wolny dla uczestników targów

 

10.30-14.00

 

Forum Czystej Energii

Pawilon 7A, stoisko 42, sala konferencyjna

 

Redakcja miesięcznika „Czysta Energia”, MTP sp. z o.o.

 

OZE/ Prosument, biogazownie przy oczyszczalni ścieków, biogaz z komunalnych osadów ściekowych, finansowanie inwestycji

 

Wstęp wolny dla uczestników targów

 

14.00-16.00

STREFA KARIERY TERAZ  ŚRODOWISKO            „Rynek pracy w ochronie środowiska”

 

Scena,  Al. Lipowa

( pomiędzy pawilonami 7A,8,8A)

 

Wydawnictwo Cogiterra Editions (Teraz Środowisko), MTP
sp. z o.o.

 

Czołowe firmy sektora o zapotrzebowaniu na kompetencje i pracowników oraz tendencje w zatrudnieniu

 

Wstęp wolny dla uczestników targów

 

 

Piątek, 14 października 2016

Godzina

Wydarzenie

Miejsce

Organizatorzy

Zakres tematyczny

Zasady wstępu

9.30-12.30

Polsko - Niemieckie Rozmowy Kooperacyjne: „Sieci Ochrony Środowiska: Innowacyjne projekty na przyszłość"

Pawilon 5, stoisko 24

Niemieckie Federalne Ministerstwo     Oświaty  i Badań Naukowych (BMBF) oraz Międzynarodowe Biuro DLR na zlecenie BMBF

M.in. rekultywacja terenów, recycling, OZE, zrównoważone wykorzystanie biomasy, biotechnologia, ochrona klimatu, woda, gospodarka wodna i ściekowa, optymalizacja  zagospodarowania powierzchni, systemy informatyczne, budownictwo ekologiczne, technologie czujników

 

Wstęp wolny obowiązują zapisy

agata.walewska@aw-services.pl i michael.lange@dlr.de

10.00-11.30

12.00-13.30

 

STREFA KARIERY TERAZ  ŚRODOWISKO   - warsztaty

Pawilon 8A, stoisko 58, sala konferencyjna

 

Wydawnictwo Cogiterra Editions (Teraz Środowisko), MTP sp. z o.o.

 

Dla osób rozważających lub właśnie wchodzących na rynek pracy w sektorze. Udział m.in. dyrektora ds. zasobów ludzkich grupy Suez.

Wstęp wolny dla uczestników targów

 

 

PRZESTRZENIE SPECJALNE

 

WYDARZENIA - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

XX edycja Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON na targach POL-ECO-SYSTEM


envicon.png

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON to najbardziej rozpoznawalne i prestiżowe spotkanie branży ochrony środowiska w Polsce. Odbędzie się w dniach 10-11 października 2016 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, przy targach POL-ECO-SYSTEM.

 

W trakcie pierwszego dnia Kongresu ENVICON zorganizowane zostaną równolegle trzy sesje tematyczne. Pierwsza sesja związana będzie z gospodarką odpadami – omówione zostaną zagadnienia dotyczące funkcjonowania instalacji MBP, BAT, ITPOK oraz selektywnej zbiórki odpadów. Druga sesja poświęcona zostanie tematyce gospodarki wodno-ściekowej, a dokładniej zarządzaniu w branży wod-kan. Nowością podczas tegorocznego Kongresu ENVICON będzie sesja pt. Energetyka, podczas której poruszone zostaną tematy dotyczące zarówno energetyki konwencjonalnej, jak i odnawialnych źródeł energii.

 

W tym roku drugi dzień Kongresu ENVICON stanowić będzie element targów POL-ECO-SYSTEM i w związku z tym dla uczestników udział w Kongresie będzie bezpłatny. W pawilonie 15 odbędzie druga edycja Seminarium organizowanego przez Europejskie Biuro Ochrony Środowiska na temat gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

Kolejną nowością podczas ENVICONu będzie sesja dotycząca ochrony powietrza, gdzie wiodącym tematem będzie problem niskiej emisji. Sesja ta odbędzie się w ramach przestrzeni Salonu Czystej Energii. Do bogatego programu Kongresu ENVICON wprowadzamy także Forum RIPOK, które będzie miejscem, gdzie inwestorzy i eksploatatorzy tych instalacji dyskutować będą o kierunkach rozwoju branży zagospodarowania odpadów. Podczas pierwszego dnia Forum odbędzie się otwarte posiedzenie Rady RIPOK.

 

Udział w tegorocznym ENVICONie potwierdził szef oddziału Dyrekcji Generalnej ds. Ochrony Środowiska w Komisji Europejskiej - Georges Kremlis. W trakcie Kongresu oprócz licznych wykładów, odbędzie się siedem paneli dyskusyjnych, podczas których uczestnicy będą mogli brać aktywny udział w omawianiu kluczowych dla branży tematów.

 

ENVICON jest kongresem, który wyznacza nowe trendy i kierunki rozwoju ochrony środowiska w Polsce z uwzględnieniem wymagań Unii Europejskiej. Naszym celem jest tworzenie platformy wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi w sektorze ochrony środowiska.

 

program_kongresu.png

 

Spotkajmy się w październiku na największym wydarzeniu związanym z ochroną środowiska w Polsce! Zgłoś swój udział już dziś!

>> WIĘCEJ

 

ORGANIZATORZY:


mtp_logo_boczne.jpg abrys.png

 

logo_dofinansowanie_poziom-002.jpg

XV Forum Recyklingu


forum_recyklingu.JPG

Od piętnastu lat redakcja „Recyklingu” wraz z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi organizuje kilku dniowe seminarium - Forum Recyklingu - poświęcone tematyce gospodarki odpadami ze szczególnym naciskiem na aspekty związane z recyklingiem. Forum Recyklingu organizowane podczas Międzynarodowych Targów Technologii Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług komunalnych POL-ECO-SYSTEM stanowi od lat platformę wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

 • 11 października 2016 r. Recykling elektroodpadów ważne ogniwo w gospodarce o obiegu zamkniętym
 • 12 października 2016 r. Gospodarka odpadami komunalnymi i opakowaniowymi. Selektywna zbiórka odpadów
 • 13 października 2016 r. Zbiórka i recykling bioodpadów

 

I dzień - Recykling elektroodpadów ważne ogniwo w gospodarce o obiegu zamkniętym

Jaki wpływ na branżę zajmującą się recyklingiem elektroodpadów miała nowelizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym? Czy recykling elektroodopadów może stać się kluczowym elementem gospodarki o obiegu zamkniętym? W jaki sposób zakłady przetwarzania mogą się przygotować do audytów? Czy nowe rozwiązania wynikające z tych przepisów pomogą osiągnąć zakładane poziomy odzysku i recyklingu odpadów i zapobiegną występowaniu patologii w branży?

 

II dzień - Gospodarka odpadami komunalnymi i opakowaniowymi. Selektywna zbiórka odpadów

Obecnie trwają konsultacje publiczne w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Co przyniesie próba standaryzacji zasad selektywnej zbiórki odpadów? Czy rozszerzona odpowiedzialność producenta obejmie dofinansowanie tego systemu zbiórki?

 

III dzień - Zbiórka i recykling bioodpadów

Mimo że obowiązkiem gmin jest ograniczenie masy odpadów biodegradowalnych przeznaczonych do składowania, to selektywną zbiórkę bioodpadów prowadzi zaledwie 53% polskich gmin. Jak gminy powinny prowadzić zbiórkę strumienia odpadów organicznych, a jakie są największe bariery związane z zagospodarowaniem tej frakcji odpadów?

W jaki sposób wytyczne Komisji Europejskiej wskazane w pakiecie Circular Economy, czyli gospodarce o obiegu zamkniętym wpłyną na ten rynek?

 

Odpowiedzi na te oraz inne pytania, jak i zagadnienia postarają się udzielić eksperci zaproszeni do udziału w XV edycji Forum Recyklingu – trzydniowego cyklu seminariów poświęconych recyklingowi odpadów, organizowanego przez redakcję kwartalnika „Recykling” oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie.

 

program_forum.png

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Redakcja czasopisma „Recykling” Katarzyna Błachowicz, e-mail: recykling@abrys.pl, tel. +48 61/655 81 42

 

ORGANIZATORZY:

mtp_logo_boczne.jpg abrys.png

 

FORUM RIPOK

 

forum_ripok.jpg

 

Podczas najbliższych targów POL-ECO-SYSTEM, które obędą się w Poznaniu w dniach 11-14.10.2016r. po raz pierwszy zaprezentujemy nową formułę wydarzenia dedykowanego dla Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

 

Wspólnie z Wydawnictwem Abrys organizujemy FORUM RIPOK, które w naszym zamyśle będzie miejscem, gdzie inwestorzy i eksploatatorzy tych instalacji dyskutować będą o kierunkach rozwoju branży zagospodarowania odpadów.

 

Pierwszy dzień FORUM odbędzie się 11 października b.r. pod szyldem Międzynarodowego Kongresu ENVICON. Tego dnia odbędzie się otwarte posiedzenie Rady RIPOK. Drugi i trzeci dzień FORUM będzie przebiegał w ramach przestrzeni targów POL-ECO-SYSTEM pod egidą Rady RIPOK oraz Przeglądu Komunalnego. Program Forum obejmować będzie m.in. zbiór dobrych praktyk, nowości, studium przypadku, funkcje związków międzygminnych.

 

program_forum.png

 

 

ORGANIZATORZY:

mtp_logo_boczne.jpg abrys.png

FORUM CZYSTEJ ENERGII

forum_ce.JPG

To Forum, które łączy naukę z praktyką. Dla wszystkich, którzy poszukują praktycznych form wprowadzania w życie zasad zrównoważonego rozwoju energetycznego.

 

Planowana tematyka:

 • Aktualny stan prawnych zapisów w Ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii
 • Potencjał produkcji energii z biogazu pozyskiwanego i wykorzystywanego do produkcji energii na składowiskach odpadów, oczyszczalniach ścieków oraz biogazowniach rolniczych - aktualny stan i możliwości wykorzystania istniejącego potencjału substratów
 • Wykorzystanie zasobów rolnictwa do produkcji zielonej energii - biogazownie, lokalne ciepłownie
 • Rola samorządów w tworzeniu klastrów energetycznych oraz spółdzielni energetycznych
 • Magazynowanie energii
 • Możliwosci finansowania inwestycji OZE
 • Słoneczne systemy ciepłownicze w praktyce
 • Rozwój mikroinstalacji w aktualnych warunkach prawnych
 • System wsparcia prosumentów - rozliczenie w systemie net Metering
 • Aukcyjny system wsparcia jak przygotować się do udziału w aukcji

 

program_forum.png

 

 

ORGANIZATORZY:


mtp_logo_boczne.jpg abrys.png

 

Bezpłatne konsultacje: FOTOWOLTAIKA – inwestycje 2016/2017

 

konsultacje.jpg


W dniach 11 i 12 października 2016 podczas targów POL-ECO-SYSTEM zapraszamy na bezpłatne konsultacje Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV.

 

Konsultacje mają na celu pomóc przyszłym inwestorom rozwiązać wątpliwości w zakresie doboru systemów fotowoltaicznych, ekonomiki, możliwości przyłączenia do sieci oraz do poprawności wykonania projektu. Dodatkowo Stowarzyszenie podzieli się doświadczeniem w przygotowywaniu niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosków przez samorządy do Regionalnych Programów Operacyjnych.

 

Zakres bezpłatnych konsultacji:

- ekonomika instalacji PV,
- właściwy dobór urządzeń i technologii,
- poprawność wykonania projektu instalacji,
- uzyskanie warunków przyłączeniowych,
- system rozliczeń, system aukcyjny,
- samorządowe programy parasolowe, RPO, przygotowanie wniosków, PFU.

 

Prowadzący: Bogdan Szymański, prezes zarządu Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV

 

Termin i miejsce: 11 i 12 października 2016, Poznań, godz. 11:00–14:00, Pawilon 7A, stoisko 18.

 

 

 

 

III Konferencja: Budownictwo Pasywne. Budownictwo zielone

 

budownictwo_pasywne.jpg


Dyrektywa unijna z 2010 roku dotycząca charakterystyki energetycznej budynków zakłada, że od 1 stycznia 2019 roku wszystkie nowe budynki użyteczności publicznej będą musiały spełniać kryteria budynków niemal zero energetycznych (NZEB). Oznacza to, że będą to obiekty o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię cieplną i jednocześnie wykorzystujące mikro instalacje energii odnawialnych jako źródło energii elektrycznej. Te same dyrektywy wzywają też do drastycznego ograniczania zużycia energii w budynkach już istniejących. W obu przypadkach - zarówno w budynkach istniejących jak i w nowo budowanych - najlepszym i sprawdzonym rozwiązaniem jest skorzystanie ze standardu pasywnego.

Równolegle na całym świecie można zaobserwować rozwijający się trend związany z budownictwem zielonym/zrównoważonym, którego głównym celem jest redukcja oddziaływania budynku na środowisko naturalne. Obiekty te stosują dodatkowe kryteria związane na przykład z wykorzystaniem naturalnych materiałów budowlanych oraz systemów wtórnego zarządzanie wodą.

 

III Konferencja: Budownictwo pasywne. Budownictwo Zielone ma na celu pomóc samorządom i biznesom w realizacji obiektów, które będą spełniały obecne i przyszłe, europejskie i krajowe wymogi związane z charakterystyką energetyczną budynków i ich oddziaływaniem na środowisko naturalne. Przykłady pokazane w trakcie konferencji reprezentują najlepsze praktyki stosowane w obiektach pasywnych jak i zielonych, a także takich, które łączą w sobie obie te koncepcje budowania.

Konferencja jest skierowana do przedstawicieli jednostek samorządów lokalnych jak i indywidualnych inwestorów zainteresowanych budową mieszkalnych i komercyjnych obiektów pasywnych i zielonych.

 

program_konferencji.png

 

 

ORGANIZATORZY:

logo_widp_male.jpg

 

 

 

DEBATA ZIPSEE „CYFROWA POLSKA” W RAMACH FORUM RECYKLINGU PODCZAS POL-ECO-SYSTEM

logo_plus_data.jpg

 

„Nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – sukces czy porażka?”

11 października, godz. 12.30

1 stycznia 2016 r. w życie weszła znowelizowana ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Czy nowe przepisy spełniają swoje zadania i wyznaczone cele? Co jest najtrudniejszego w ich realizacji i gdzie ustawa wymaga doprecyzowana? Po kilku miesiącach obowiązywania nowych przepisów chcemy porozmawiać o dotychczasowych doświadczeniach w zakresie stosowania nowych przepisów. Ich efektywne i skuteczne działanie jest bowiem
w interesie wszystkich - biznesu, państwa i obywateli.

Takiego podsumowania postaramy się dokonać podczas debaty organizowanej przez ZIPSEE „Cyfrowa Polska”, związek reprezentujący największych producentów i importerów sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce, która odbędzie się 11 października o godz. 12.30 w ramach Forum „Recyklingu”. O znowelizowanej ustawie o zsee  będziemy rozmawiać w gronie przedsiębiorców, legislatorów – przedstawicieli rządu i parlamentu - oraz ekspertów z zakresu ochrony środowiska i praw konsumentów.

PANELIŚCI:

 • Bogusława Brzdąkiewicz z Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska
 • Prezes ZIPSEE „Cyfrowa Polska” - Michał Kanownik
 • Federacja Konsumentów - Andrzej Bućko
 • Samsung Electronics Polska - Jacek Łęgiewicz
 • kancelaria DLA Piper - Tomasz Rudyk
 • Prezes ElektroEko - Grzegorz Skrzypczak

 

 

 

norweski_dzien.JPG

 

program_konferencji.png

 

 

 

 

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ zaprasza podczas Targów POL-ECO-SYSTEM na konferencję prasową z udziałem Zarządu NFOŚiGW

 

11 października 2016 r. (wtorek) o godz. 14:00

POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu, (MTP, ul. Głogowska 14, sala w pawilonie 8A, stoisko 58)

 

Tematy konferencji:

 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – ogłoszone i planowane nabory;
  • Krajowa oferta programowa NFOŚiGW – inwestycje w polskie projekty proekologiczne;
  • REGION – ochrona powietrza w nowym programie skierowanym do regionów za pośrednictwem WFOŚiGW;
  • BOŚ S.A. – działania i plany banku, w którym NFOŚiGW jest głównym akcjonariuszem.

 

Akredytacje do 7.10.2016 r.: rzecznik@nfosigw.gov.pl

 

 

Dofinansowanie innowacji środowiskowych ze środków Unii Europejskiej


dofinansowanie.jpg


12 października (środa) od 14:00 do 15:00 eksperci Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego podzielą się swoją wiedzą na temat dofinansowania innowacji środowiskowych ze środków Unii Europejskiej. Spotkanie odbędzie się na scenie pomiędzy pawilonami 7A, 8 i 8A.

 

 

Podczas godzinnego wystąpienia przybliżone zostaną cztery tematy:

 

 1. Nowe horyzonty dla Twojej firmy Instrument MŚP – Izabela Stelmaszewska-Patyk, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej
 2. Dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje – Grzegorz Cieśla, Dział Transferu Technologii PPNT
 3. Waste-Klaster, czyli jak dzięki dofinansowaniu z UE pomagamy firmom z sektora gospodarki odpadami – Patryk Bielecki, kierownik Waste-Klastra (http://waste-klaster.pl/index.php/o-nas)
 4. Bioten Sp. z o.o. – jak dofinansowanie z UE pomogło w rozwoju działalności firmy (http://www.bioten.pl/)

 

 

Debata Społeczna „Jak lepiej informować, edukować i mobilizować społeczeństwo do działania na rzecz lepszej jakości powietrza w mieście”

 

jakosc_powietrza.jpg

 

Debata odbędzie się 12.10.2016 roku w godzinach 15:00 - 17:30, w salce konferencyjnejna stoisku nr 58, w Pawilonie 8A, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Debata skierowana jest do społeczności lokalnej, w tym przedstawicieli lokalnych organizacji społecznych zajmujących się ochroną powietrza. Podczas debaty zaplanowano 3 krótkie wystąpienia, podczas których przestawione zostaną działania edukacyjno-informacyjne Miasta Poznania zarówno te w trakcie realizacji jak i planowane, np. aplikacja mobilna dedykowana mieszkańcom Poznania. Zarezerwowano również wystarczająco dużo czasuna dyskusje.

 

Zarys programu:

15:00  Wprowadzenie - Krzysztof Mączkowski (10 min.)

15:10  Prowadzone działania edukacyjno-informacyjne - przedstawiciele Wydziału Ochrony Środowiska UMP (15 min.) + dyskusja 20 min.

15:45  Przygotowywane inicjatywy w zakresie edukacji i informacji - przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska UMP (15 min.) + dyskusja 20 min.

16:20  Konsultacje układu nowej aplikacji mobilnej związanej z informacją dedykowaną do mieszkańców Poznania - przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska UMP oraz przedstawiciel PCSS (15 min.) + dyskusja 20 min.

16:55  Propozycjei pomysły innych działań informacyjno–edukacyjnych - dyskusja 20 min.

17:15  Podsumowanie Debaty - Krzysztof Mączkowski.

 

 

 

 

POIiŚ a bezpieczeństwo energetyczne

 

cluev3mqbk9lvnmnqqjw-fotolia_98176847_xs

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na konferencję pt. ,,POIiŚ a bezpieczeństwo energetyczne”.
Konferencja odbędzie się  12 października 2016 r. w Poznaniu podczas Międzynarodowych Targów Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM.

Program konferencji znajduje się poniżej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

program_konferencji.png

 

 

 

 

V Krajowa Konferencja Ochrony Środowiska pt.„POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA NA OBSZARACH MIEJSKICH”


logo_wfosigw_kolor.jpg

Organizatorami wydarzenia są: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Adresatami Konferencji są samorządy miast i gmin tworzących układy metropolitalne i aglomeracyjne, związki samorządowe, uczelnie i organizacje pozarządowe działające w obszarze ochrony środowiska w miastach i metropoliach.

 

program_konferencji.png

 

III Konferencja: Ochrona środowiska w praktyce

 

grafika_pzits-002.JPG


13. 10. 2016 czwartek, 10:00 - 11:30,Scena w Alei Lipowej


Program szczegółowy:

g. 10:10 - 10:30. Procedura uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych dla przedsięwzięć związanych z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów (unieszkodliwianie, odzysk).

Prelegent: dr inż. Teresa Kubiak


g. 10:30 - 11:00. Przeciwdziałanie poważnym awariom – spojrzenie praktyka. Opłaty za korzystanie ze środowiska.


Prelegent: mgr inż. Barbara Horodecka Kurzawa


g. 11:00 - 11:30. Osady ściekowe - odpady - rosnący problem unieszkodliwiania w świetle obowiązujących przepisów prawnych nowych technologii i produkcji biowęgla.

Prelegent: mgr Anna Karlik-Maćkowiak

 

 

 

program_konferencji.png

 

 

Organizator: Główna Sekcja Gospodarki Odpadami Zarząd Główny PZITS Warszawa

 

Składowanie odpadów - zagrożenia i bezpieczniejsza przyszłość


wyjazd_do_spalarni-ok.JPG


Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa przy współpracy z komendą Wojewódzką PSP w Poznaniu oraz MTP Sp. z o.o. organizuje w dniu 13 października podczas targów POL-ECO-SYSTEM konferencję techniczną pn. "Składowanie odpadów - zagrożenia i bezpieczniejsza przyszłość."

Podczas konferencji pragniemy pokazać z jakimi zagrożeniami spotykamy się podczas składowania odpadów, kto odpowiada za likwidację tych zagrożeń, omówić przykłady dużych pożarów tych składowisk i rolę podczas ich likwidacji straży pożarnej oraz lokalnych samorządów. Wybiegając w przyszłość pokażemy jak zwiększamy bezpieczeństwo nie tylko pożarowe, ale i ekologiczne budując nowoczesne spalarnie śmieci.
Prelegentami będą doświadczeni oficerowie Państwowej Straży Pożarnej, którzy zajmują się tematyką zapobiegania zagrożeniom na składowiskach odpadów i spalarniach oraz uczestniczyli w likwidacji dużych pożarów tych obiektów.
Konferencja adresowana jest do inżynierów pożarnictwa, rzeczoznawców d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, projektantów, administracji samorządowej i rządowej oraz strażaków PSP i ochotniczych straży pożarnych.
Konferencja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach edukacji ekologicznej.

 

PROGRAM:

10.30. Otwarcie konferencji.


10.40-11.10. Referat: Pożar składowiska odpadów w Dąbrówce Wlkp. w 2015 r. - przebieg akcji, wnioski i spostrzeżenia - mł. bryg. Janusz Drozda - KP PSP Świebodzin i przedstawiciel KW PSP Gorzów Wlkp.


11.10-11.30. Referat: Doświadczenia i wnioski z dochodzeń pożarowych w sortowniach i na składowiskach odpadów; mł. bryg. Tomasz Wiśniewski - KW PSP Poznań


11.30.-11.50. Referat: Zabezpieczenie przeciwpożarowe składowisk i sortowni odpadów w Wielkopolsce – wnioski pokontrolne - st. kpt. Marek Piekutowski  - KW PSP Poznań.


11.50.-12.20. Referat: Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych - mł. bryg. dr inż. Mariusz Pecio i st. kpt. Mariusz Łącki - Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie.

 

12.20-12.30. Podsumowanie.


12.30.-13.30. Zwiedzanie ekspozycji targowych.


13.30. Wyjazd do spalarni odpadów komunalnych w Poznaniu - dla osób zarejestrowanych na stronie KW PSP w Poznaniu.

 

 

ORGANIZATORZY:

stopka_strazaki.JPG

 

Wdrażanie innowacyjnych technologii kluczem do realizacji polityki zrównoważonego rozwoju

11. października 2016, g. 11.00-12.00, salka konferencyjnej Pawilon 8A

 

remediacja.jpg

 

 

PROGRAM:


1. Wstęp

2. Innowacyjne rozwiązania w rolnictwie i remediacji gleb

3. Nowoczesne kompostowanie - szlaki rozwoju

4. Prezentacja projektu TechNabio oraz GreenBack

5. Podsumowanie/dyskusja

 

ORGANIZATORZY:

 

logo_pcz-002.jpg


 

 

Program „Solidny Partner”

 

logo-wys-120px.png

 

Stowarzyszenie Rzetelnego Biznesu zaprasza na prezentację programu, dobrych praktyk samorządów i firm oraz wręczenie dyplomów laureatom programu podczas targów „POL-ECO-SYSTEM” (12.10.2016 godz. 12.00, Miasteczko Ekologiczne, sala konferencyjna, paw. 8).

 

W spotkaniu wezmą udział m.in. przedstawiciele MTP, Urzędów Marszałkowskich, samorządów rekomendowanych przez nie do nagrody, firm laureatów programu, instytucji, organizacji i firm partnerskich oraz mediów.

 

Szersza prezentacja laureatów programu i ich inicjatyw będzie dostępna w Internecie, na innowacyjnej platformie Web City (11.-14.10.2016). Będzie ona połączona z konferencją online (11.10.2016 godz. 10.00) upowszechniającą wiedzę o dostępności funduszy (w szczególności unijnych, umożliwiających finansowanie e-usług i innowacji), sposobach ich pozyskiwania oraz praktycznych zasadach realizacji projektów, prowadzoną m.in. przez ekspertów z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich przy Ministerstwie Rozwoju oraz Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

 

Celem programu "Solidny Partner" jest podejmowanie i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz upowszechnianie zasad rzetelności i odpowiedzialności, jako istotnych wartości w procesie tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, a także wzmacnianie zaufania i pozytywnych relacji pomiędzy biznesem, nauką i administracją, m.in. poprzez realizację projektów upowszechniających dobre przykłady rzetelnej i efektywnej współpracy.

 

Przykładem tego typu działań jest projekt „Solidny partner w środowisku lokalnym”, realizowany przy współpracy z  Międzynarodowymi Targami Poznańskimi (jednym z założycieli Stowarzyszenia Rzetelnego Biznesu, obchodzącego w tym roku 17‑lecie istnienia), administracją samorządową i  rządową, związkami samorządowymi (w szczególności Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski) oraz innymi partnerami. Projekt jest integralną częścią zainicjowanego w 1995 r. programu „Solidny Partner”. W 2001 r. program otrzymał patronat honorowy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i Prezesa Narodowego Banku Polskiego, włączył się również w inicjatywę ONZ „Global Compact”.

 

W ramach projektu są nagradzane oraz upowszechniane dobre i godne naśladowania praktyki samorządów oraz organizacji i jednostek samorządowych, mające na celu zrównoważony rozwój miast i gmin, przyjazny dla ich mieszkańców, a także pobudzanie aktywności obywatelskiej w środowisku lokalnym oraz budowanie pozytywnych relacji pomiędzy samorządami, biznesem i nauką. Wyróżniane są również inne podmioty podejmujące i wspierające inicjatywy promujące takie działania.

 

Więcej informacji  - http://www.solidnypartner.pl

 

 

 

Gospodarka odpadami w nowych warunkach prawnych i organizacyjnych

 

 

 

fotolia_108200999_subscription_monthly_m

 

Celem konferencji Krajowej Izby Gospodarki odpadami jest  przedstawienie systemów gospodarki odpadami, które gwarantują osiągnięcie najlepszych efektów jakościowych i ekologicznych. W konferencji przedstawimy cyrkulacyjną gospodarkę odpadami na bazie doświadczeń skandynawskich, a także organizację systemu gospodarki odpadami w Austrii i efektywne modele w Unii Europejskiej.

 

Adresatami są przedstawiciele przedsiębiorstw komunalnych gospodarki odpadami sektora samorządowego oraz przedstawiciele samorządów.  W kręgu ich zainteresowań znajdzie się także referat poświęcony zamówieniom in-house w gospodarce odpadami.

 

program_konferencji.png

 

 

ORGANIZATORZY:

 


mtp_logo_boczne.jpg logo_kigo.jpg

 

Zielona technologia  rekultywacji  terenów zdegradowanych  poprzez  wykorzystanie konopi włóknistych


konopie.jpg

 

12.10.2016, godz. 11.00-13.00, salka konferencyjna Pawilon 8A

 

Przedstawiane prezentacje związane  będą z realizowanym  w Instytucie projektem EKOHEMPKON -Life11/ENV/PL/445 pt. Nowa metoda rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych. Remediation of degraded land in the region of Lignite Mine Konin by cultivation of industrial hemp – realizowany przy wsparciu mechanizmu finansowego EU -Programu LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

program_konferencji.png

 

 

 

ORGANIZATORZY:

slogan_pl.png

 

Seminarium Polsko-Niemieckie Rozmowy nt. badań nad zrównoważonym rozwojem (POLISH – GERMAN SUSTAINABILITY RESEARCH CALL - Status Seminar) - 11.10.2016

 

bmbf_foto_logo.jpg


The Ministry of Science and Higher Education of Poland (MNiSW) and the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) aim to intensify their bilateral German-Polish research cooperation in the field of sustainability.

Therefore, a first joint Polish – German call for proposals in sustainability research was published by the BMBF and the MNiSW in 2011. In 2016 the bilateral cooperation in sustainability research enters second round. The major goal of the new call is to strengthen the position of small and medium enterprises’ (SME) in the accelerated transfer of technology from the precompetitive field to practical application in both countries. Research focuses on topics in the fields of energy efficiency and climate protection, resource efficiency, sustainable water management and socio-ecological research.

The Status Seminar will be held on the October 11, 2016 between 10:00 a.m. and 4:30 p.m. Mr. Stefan Müller, Parliamentary State Secretary of the German Federal Ministry of Education and Research, and Prof. Aleksander Bobko, State Secretary of the Polish Ministry of Science and Higher Education will give opening speeches. Afterwards, projects of the first Polish-German Sustainability Research Call will present their results. In the afternoon, insights of the selected projects of the second Polish-German Sustainability Research Call will be given.

Participants who would like attend the Status Seminar are kindly requested to register by sending an email to manuela.huebsch@kit.edu until 30 September 2016. Please indicate as reference “Status-Seminar POL-ECO-SYSTEM” and provide your surname, first name, company or organization, profession and email-contact for registration.

 

Konferencja WIEŚ POLSKA – WIEŚ INNOWACYJNA


wies_innowacyjna.JPG

Polska wieś jest często kojarzona z dziedzictwem oraz tradycją kulturową, bogactwem natury oraz rolnictwem. Mimo, iż elementy te są istotną częścią jej tożsamości, wieś polska nie stoi w miejscu. W dobie zrównoważonego rozwoju stale się rozwija doganiając miasta w różnych dziedzinach nowoczesnego życia, a w niektórych stopniowo je wyprzedzając. Dlatego też Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów postanowiło kontynuować swoją tradycję ogólnopolskich konferencji towarzyszącym POL-ECO-SYSTEM pt."Wieś Polska - wieś innowacyjna". W jej ramach będziemy się skupiać na innowacjach, które mają lub niedługo będą miały coraz większy wpływ na wiejskie społeczności lokalne. Będziemy wskazywać dobre praktyki i promować idee naszych partnerów, którym podobnie jak nam zależy na silnej i nowoczesnej wsi.

 

Co roku konferencja jest podzielona na dwie linie tematyczne poruszające naszym zdaniem bardzo ważne dla polskiej wsi zagadnienia. Pierwsza dotycząca cyfryzacji polskiej wsi, druga poświęcona rozwojowi odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich.

 

 

program_konferencji.png

 

 

>> WIĘCEJ

 

ORGANIZATORZY:

organizatorzy_wies.JPG

 

Smart Gmina - Strefa Dobrych Praktyk Samorządowych

 

smart.jpg

 

Zapraszamy Państwa na wydarzenie które odbędzie się 13.10, w ramach Targów POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu.

W ramach panelu zaprezentujemy najciekawsze realizacje nagrodzone podczas kilku edycji konkursu Fundacji Promocji Gmin Polskich "Ekoinnowacje 2013 - 2015", realizowanego między innymi przy wsparciu NFOŚ. Przedstawimy również nową ofertę Fundacji polegającą m.in. na uruchomieniu portalu Smart Gmina, nowej formuły wydawnictwa Gmina, jak również kampanii realizowanych w ramach naszych działań promujących zrównoważony rozwój samorządów:

 

Smart – oświetlenie – tematyka związana z inteligentnym oświetleniem dróg, przejść dla pieszych, ścieżek rowerowych, wymiana oświetlenia tradycyjnego na energooszczędne itd.

 

Smart mobilność – eko, energooszczędny transport

 

Rewitalizacja dachów –temat wymiany starych pokryć dachowych ( zwłaszcza wobec potrzeby wymiany pokryć eternitowych ) na nowe – z wykorzystaniem nowoczesnych technologii termoizolacyjnych, pokryć, wykorzystania powierzchni dachów do montażu ogniw fotowoltaicznych ( dachówka fotowoltaiczna, panele nowej generacji), tematyka zielonych dachów 

 

Rewitalizacja boisk – wymiana nawierzchni boisk sportowych i rekreacyjnych

 

ORGANIZATORZY:

stopka_fundacja.JPG

 

 

CNG/LNG Meeting


ski6570.jpg ski6641.jpg

W drugim dniu targów - 12.10.2016 w 'Strefie Metanu' odbędzie się specjalne Spotkanie 'CNG/LNG Meeting', gdzie liderzy branży NGV wskażą technologiczne trendy, niezbędne do przyspieszenia rozwoju rynku paliw CNG/LNG. W trakcie 'CNG/LNG Meeting' odbędzie się również ''Meet & Greet z Gosia Rdest'. Gosia Rdest z Audi Sport TT Cup jest wielokrotną Mistrzynią Racingową.

 

 

Polsko - Niemieckie Rozmowy Kooperacyjne Sieci Ochrony Środowiska: Innowacyjne projekty na przyszłość

 

spotkania-002.jpg

 

Stoisko BMBF, 11 – 14 października 2016r., POL-ECO-SYSTEM 2016

W dniach 11-14 października 2016r. niemieckie Federalne Ministerstwo Oświaty  i Badań Naukowych (BMBF) zaprasza na swoje stoisko w celu odwiedzenia wiodących niemieckich jednostek naukowych z branży ochrony środowiska.
Na stoisku instytuty prezentować będą swoje profile badawcze, aktualnie realizowane i planowane przez nie projekty oraz aktualne oferty kooperacyjne, mające być przedmiotem rozmów kooperacyjnych pod kątem przyszłych wspólnych projektów badawczych.

Przedstawiciele niemieckich centrów kompetencji, sieci ochrony środowiska, uniwersytetów i innych jednostek badawczych zapraszają wspólnie z BMBF na grupowe stoisko BMBF wszystkich zainteresowanych z sektora nauki oraz przemysłu na indywidualne rozmowy specjalistyczne, dyskusje oraz na forum kooperacyjne.

Punkt ciężkości rozmów stanowią technologie plazmowe, rekultywacja terenów, recycling, energie odnawialne, technologie ogniw paliwowych, zrównoważone wykorzystanie biomasy, biotechnologia, ochrona klimatu, badania strefy przybrzeżnej, woda, gospodarka wodna i ściekowa, optymalizacja  zagospodarowania powierzchni, systemy informatyczne, budownictwo ekologiczne, technologie czujników, turystyka krajoznawcza oraz badania materiałów w ochronie środowiska.

Organizatorami udziału w Targach są niemieckie Federalne Ministerstwo     Oświaty  i Badań Naukowych (BMBF) oraz Międzynarodowe Biuro na zlecenie BMBF. Jako partnerów kooperacyjnych zaproszono Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD), ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH (ZAB) oraz polski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

Polsko-Niemieckie Rozmowy Kooperacyjne mają zainicjować nowe kontakty pomiędzy instytucjami badawczymi oraz gospodarczymi z Polski i Niemiec. Mają doprowadzić do zintensyfikowania współpracy w ramach projektów bilateralnych  i międzynarodowych (programy narodowe, badawcze programy ramowe UE,     EUREKA i.in.) oraz do wspólnego opracowania i wdrożenia nowych produktów  i usług.

Międzynarodowe Biuro BMBF dobiera na podstawie profili i ofert kooperacyjnych polskich, niemieckich i innych zaproszonych jednostek badawczo-rozwojowych partnerów do indywidualnych rozmów i oferuje swoją pomoc przy nawiązywaniu i prowadzeniu współpracy bilateralnej i międzynarodowej.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w rozmowach!

Kontakt:

Niżej wymienione osoby udzielą Państwu informacji o spotkaniu i prześlą formularze zgłoszeniowe (termin nadsyłania zgłoszeń: najpóźniej do 30.09.2016):

Agata Walewska  i  Dr Michael Lange

Promotor Projektów DLR, Międzynarodowe Biuro na zlecenie BMBF

Email: agata.walewska@aw-services.pl i michael.lange@dlr.de

Tel:   +48 604 48 23 77   i   +49 228 - 38 21 1485

 

Bezpłatne spotkania kooperacyjne ECO-MATCH


eco-match2016logo_robocze.jpg

 

Poznański Park Naukowo-Technologiczny wraz z partnerami oraz sieć Enterprise Europe Network zapraszają w dniu 13 vpaździernika podczas targów POL-ECO-SYSTEM na indywidualne spotkania biznesowe przedsiębiorców i specjalistów działających w obszarach:

 • woda, ścieki
 • odpady, recykling
 • energia, energia odnawialna
 • powietrze, hałas, wibracje
 • rewitalizacja, rekultywacja
 • aparatura kontrolno-pomiarowa
 • systemy zabezpieczeń środowiska naturalnego
 • ochrona przeciwpowodziowa

 

Eco-Match 2016 – Spotkania kooperacyjne to ósma już edycja wydarzenia towarzyszącego Międzynarodowym Targom Ochrony Środowiska "Pol-Eco-System 2016" i organizowanego w ramach sieci Enterprise Europe Network. Celem wydarzenia jest skojarzenie partnerów technologicznych oraz biznesowych i możliwość indywidualnego spotkania z przedstawicielami zagranicznych przedsiębiorstw zainteresowanych pomysłami polskich jednostek badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw oferujących dalszą współpracę technologiczną i handlową.

 

>> WIĘCEJ

 

ORGANIZATORZY:

 

organizator_spotkania.JPG

 

BUSINESS MIXER - spotkania kooperacyjne Ambasady Królestwa Norwegii

 

spotkania.jpg


Organizatorem wydarzenia jest Ambasada Królestwa Norwegii, Biuro Radcy Handlowego oraz World Trade Center Poznan sp. z o.o.
Business Mixer stanowić będzie forum umożliwiające nawiązanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy podmiotami z Polski, Norwegii i innych krajów, które mogą przełożyć się na wspólne działania w planowanych pro-ekologicznych projektach, mogących liczyć na wsparcie z uruchamianych wkrótce nowych edycji programów Funduszy Norweskich i EOG oraz UE.

Termin i miejsce: 12.10.2016; World Trade Center Poznan sp. z o.o., sala konferencyjna

 

ORGANIZATORZY:


 

ambasada_norwegii.png

 

 

STREFA KARIERY: konferencja i warsztaty


strefa_kariery_grafika.png


Jakie są tendencje na rynku pracy w sektorze ochrony środowiska? Jacy specjaliści są dziś najczęściej poszukiwani? Kogo będziemy potrzebować za kilka lat? Czego warto się nauczyć, by zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie? Jakich kompetencji wymagają pracodawcy? Kto rekrutuje?

Odpowiedzi na powyższe pytania szukać będziemy podczas Strefy Kariery Teraz Środowisko podczas targów Pol-Eco-System w Poznaniu.

 

Strefa Kariery
W obrębie hali wystawienniczej, na stoisku Teraz Środowisko, zwiedzający targi będą mogli zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy wystawców oraz innych rekrutujących firm z sektora. Interaktywne ekrany ustawione będą na stoisku Teraz Środowisko przez wszystkie cztery dni trwania targów.

11 do 14 października 2016, w godzinach otwarcia targów

Konferencja „Rynek pracy w ochronie środowiska”
Przedstawiciele czołowych firm i instytucji sektora wypowiedzą się na temat ich zapotrzebowania na konkretne kompetencje i pracowników oraz skomentują tendencje w zatrudnieniu w ich branży. Konferencja zakończy się debatą na temat przyszłości rynku pracy w ochronie środowiska.
13 października, scena główna targów Pol-Eco-System, godz. 14.00-16.00.

Warsztaty „Kogo szukają pracodawcy w sektorze ochrony środowiska?”
Warsztaty przeznaczone dla osób rozważających lub właśnie wchodzących na rynek pracy w sektorze. Pierwsza ich część zostanie poprowadzona przez zespół Teraz Środowisko, druga - przez dyrektora ds. zasobów ludzkich grupy Suez.
14 października, godz. 10.00-11.30 oraz 12.00-13.30.

Szczegółowy program zostanie ogłoszony już wkrótce.
Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

Kogo szczególnie zapraszamy na Strefę Kariery Teraz Środowisko?

 • osoby, które rozważają zmianę pracy lub przekwalifikowanie się,
 • studentów i absolwentów myślących o zatrudnieniu w sektorze ochrony środowiska,
 • przedstawicieli firm i instytucji pragnących zorientować się w aktualnych tendencjach na rynku pracy.

 

Więcej informacji: Marta Wojtkiewicz, wojtkiewicz@teraz-srodowisko.pl, +48 22 208 35 26

 

puchar.JPG

 

Zapraszamy na finał Konkursu o Puchar Recyklingu, ktory odbędzie się 11 października 2016 r. o godz. 14.30, Scena Główna Aleja Lipowa. Podczas finału zostaną wręczone statuetki i wyróżnienia w konkursie, nagrody specjalne, finansowe oraz rzeczowe.

 

redesign.JPG

 

 

 

 

 

PRZESTRZENIE SPECJALNE

MIASTECZKO EKOLOGICZNE - SMART CITY NA ŻYWO
miasteczko.PNG

To unikalna w skali Polski interaktywno-edukacyjna ekspozycja specjalna, która skupia technologie, rozwiązania i inspiracje podpowiadające, jak żyć bardziej ekonomicznie i ekologicznie. W zeszłorocznej edycji wzięło udział kilkadziesiąt firm prezentując ofertę w całym Pawilonie 8!


Zakres ekspozycji:


ŚRODOWISKO (m.in. gospodarka odpadami, wodna i OZE, kontrola zanieczyszczeń, ekologiczne produkty, eko-innowacje, recykling opakowań i wyrobów)

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I TRANSPORT (m.in. inteligentne zarządzanie ruchem, parkingi, nowoczesna komunikacja, budownictwo pasywne)

ZARZĄDZANIE MIASTEM (m.in. usługi publiczne, bezpieczeństwo, oświetlenie, efektywność energetyczna)

KOMUNIKACJA Z MIESZKAŃCAMI (m.in. nowoczesne systemy informatyczne w urzędach, szkołach, bibliotekach służące wielokanałowej komunikacji, edukacji, a także eliminacji barier dla osób wykluczonych)

STREFA METANU - ekspozycja technologii CNG, LNG i LCNG

 

CITY TRUCK SHOW – dynamiczne pokazy sprzętu komunalnego

mix_city_truck_show.jpg

To niepowtarzalne show, podczas którego na terenie zewnętrznym, obok pawilonów targowych, prezentowane są maszyny i sprzęt komunalny na żywo.

 

Podczas City Truck Show wystawcy targów wszechstronnie prezentują atuty m.in. zamiatarek, śmieciarek, zgniatarek, wózków widłowych, pojazdów wielofunkcyjnych, maszyn czyszcząco-myjących oraz innych urządzeń, które służą do letniego i zimowego utrzymania ulic, placów, chodników oraz parkingów.